Onderwerp

Doodstraf

De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen vindt de vraag of en in welke omstandigheden de staat de doodstraf mag opleggen een zaak die uitsluitend door het burgerlijk recht mag worden bepaald. Wij zijn niet voor of tegen de doodstraf.

Stijlgidsnotitie:Als u De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen in een artikel noemt, gebruik dan bij de eerste vermelding alstublieft de volledig naam van de kerk. Voor meer informatie over het gebruik van de naam van de kerk, zie onze onlineStijlgids.