Onderwerp

Doop

De doop in De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen bestaat uit volledige onderdompeling in water door iemand die de bevoegdheid van het priesterschap heeft om te dopen. Het is de manier waarop iemand lid van de kerk wordt. Wie zich laat dopen, wordt gezuiverd van voorgaande zonden en sluit een verbond om de beginselen van het evangelie na te leven.

Stijlgidsnotitie:Als u De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen in een artikel noemt, gebruik dan bij de eerste vermelding alstublieft de volledig naam van de kerk. Voor meer informatie over het gebruik van de naam van de kerk, zie onze onlineStijlgids.