Onderwerp

Doop voor de doden

De leer van de doop voor de doden wordt in het Nieuwe Testament genoemd (zie 1 Korintiërs 15:29), maar de basis van de leer komt uit hedendaagse openbaring aan Joseph Smith. Als plaatsvervanger van iemand die is overleden — vaak een van zijn of haar eigen voorouders — kan een lid van de kerk zich voor die overleden persoon laten dopen. Volgens het mormoonse geloof houdt iemand die is overleden het recht om in het volgende leven keuzen te doen. Door aanvaarding van de doop wordt de deur naar eeuwige vooruitgang geopend. De doop voor de doden wordt uitsluitend in de tempel verricht.

Stijlgidsnotitie:Als u De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen in een artikel noemt, gebruik dan bij de eerste vermelding alstublieft de volledig naam van de kerk. Voor meer informatie over het gebruik van de naam van de kerk, zie onze onlineStijlgids.