Onderwerp

Gezin

  • Het idee van een gezin dat bij elkaar blijft en voor eeuwig vooruitgang maakt, vormt de kern van de leer van de kerk. In een gezin dat onder leiding van een vader en moeder staat, ontwikkelen kinderen deugden als liefde, vertrouwen, loyaliteit, samenwerking en dienen.
  • Volgens de kerkleer wordt een huwelijk dat in de tempel voltrokken wordt, niet bij de dood ontbonden zolang het echtpaar getrouw aan hun tempelverbonden blijft. De gezinsband houdt daardoor na de dood stand, waardoor elk gezinslid voor eeuwig vooruitgang kan maken.
  • In 1995 gaven het Eerste Presidium en het Quorum der Twaalf Apostelen — de hoogste bestuursorganen van de kerk — een proclamatie uit over de goddelijke oorsprong van het gezin en over hoe men met gezinsrelaties om moet gaan. Lees ‘Het gezin: een proclamatie aan de wereld.’
  • In 1915 stelden de kerkleiders een programma in waardoor ouders aangezet zouden worden om één keer per week een hele avond aan hun gezin te besteden. De gezinsavond geeft ouders de gelegenheid om evangeliebeginselen aan hun kinderen over te brengen. Normaal gesproken komen in de gezinsavond onderdelen als gebed, Schriftstudie, een korte les, een activiteit en versnaperingen aan de orde. De les kan door zowel de ouders als de kinderen gegeven worden.

Stijlgidsnotitie:Als u De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen in een artikel noemt, gebruik dan bij de eerste vermelding alstublieft de volledig naam van de kerk. Voor meer informatie over het gebruik van de naam van de kerk, zie onze onlineStijlgids.