Onderwerp

Gezinsavond

 

Het gezinsavondprogramma, in 1915 in het leven geroepen door de toenmalige kerkelijke leiders, is sindsdien een stimulans voor de ouders in de kerk om gezinsbanden te smeden en te versterken. Tegenwoordig wordt er in het algemeen elke maandag ‘gezinsavond’ gehouden.

  • Op een doorsnee gezinsavond wordt er begonnen met een gebed en komen er normaal gesproken onderdelen als zang, Schriftstudie, een korte les met een geestelijk of praktisch onderwerp en versnaperingen aan bod. In plaats van een les kan een gezin ook een dienstbetoonproject op gang zetten of aan een activiteit meedoen. Op de gezinsavond behoren alle gezinsleden betrokken te worden.
  • De kerk verschaft materiaal en lesschema’s voor de gezinsavond, en geeft suggesties aan gezinnen van iedere geloofsrichting over de uitvoering ervan.

Stijlgidsnotitie:Als u De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen in een artikel noemt, gebruik dan bij de eerste vermelding alstublieft de volledig naam van de kerk. Voor meer informatie over het gebruik van de naam van de kerk, zie onze onlineStijlgids.