Onderwerp

Gezonde gewoonten

De leden van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen staan bekend om hun gezonde levensstijl. In 1833 stelde president Joseph Smith een gezondheidsplan op, dat hij specifiek aan de eerste leden van de kerk presenteerde als een openbaring van God. Nu wordt die richtlijn door leden van de kerk het ‘woord van wijsheid’ genoemd (Leer en Verbonden 89).

De gezondheidscode houdt onder meer in: geen alcoholische dranken, niet roken of tabak pruimen en geen ‘hete dranken’ — wat op koffie en thee slaat. Fruit, graan en ‘heilzame gewassen’ worden juist aanbevolen. Vlees dient ‘spaarzaam’ te worden gebruikt. Ook beschouwt de kerk het gebruik van drugs en misbruik van geneesmiddelen — legaal, illegaal, gecontroleerd of op voorschrift — als een overtreding van de gezondheidscode.

‘De gezondheidscode (...) die meer dan honderd jaar geleden gegeven is, komt precies overeen met het medisch advies van de huidige wetenschappers’, aldus Ted Adams, Ph.D., programmaleider op het LDS Hospital Fitness Institute in Salt Lake City (Utah, VS).

In 1997 werd er een 14-jarig onderzoek op de University of California, gevestigd in Los Angeles afgerond, waarin was gekeken naar het aantal sterfgevallen en de gezonde levensstijl van tienduizend leden van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen in Californië. Resultaten: onder de leden van de kerk die zich aan de gezondheidscode hielden, was het minste aantal sterfgevallen aan kanker en aan hart- en vaatziekten in de Verenigde Staten — ongeveer de helft minder dan de rest van de bevolking. Uit het onderzoek bleek ook dat de leden van de kerk die zich aan de code hielden, een levensverwachting hadden die acht tot elf jaar langer was dan onder de blanke bevolking van de Verenigde Staten.

Stijlgidsnotitie:Als u De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen in een artikel noemt, gebruik dan bij de eerste vermelding alstublieft de volledig naam van de kerk. Voor meer informatie over het gebruik van de naam van de kerk, zie onze onlineStijlgids.