Onderwerp

Godsdienstvrijheid

De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen gelooft in het verdedigen en behouden van godsdienstvrijheid in de hele wereld. In belangrijke toespraken van leiders van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen wordt het standpunt van de kerk inzake godsdienstvrijheid weergegeven:

 

‘Truth and Tolerance’
Ouderling Dallin H. Oaks
BYU Marriott Center
11 september 2011
Volledige tekst van de toespraak Nieuwsbericht

Preserving Religious Freedom
Ouderling Dallin H. Oaks
Chapman University School of Law
4 februari 2011
Volledige tekst van de toespraak Nieuwsbericht

‘Fundamentals of Our Constitution’
Ouderling Dallin H. Oaks
Tabernakel in Salt Lake City
17 september 2010
Volledige tekst van de toespraak
Nieuwsbericht

‘We Are All Enlisted’
Ouderling Russell M. Nelson
Aan de jongvolwassenen van de ringen Boston en Hingham
10 juni 2010 Fragmenten uit de toespraak

‘The Threatened Demise of Religion in the Public Square’
Ouderling Lance B. Wickman

J. Reuben Clark Law Society
11 februari 2010 Volledige tekst van de toespraak

‘Religious Freedom’
Ouderling Dallin H. Oaks
Brigham Young University–Idaho
13 oktober 2009 Volledige tekst van de toespraak Nieuwsbericht

 

Ook zijne eminentie kardinaal Francis George van de katholieke kerk heeft tijdens een toespraak op de Brigham Young University over godsdienstvrijheid gesproken:

Catholics and Latter-day Saints: Partners in the Defense of Religious Freedom
Kardinaal Francis George
Brigham Young University
23 februari 2010 Volledige tekst van de toespraak (pdf-bestand) Nieuwsbericht

Stijlgidsnotitie:Als u De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen in een artikel noemt, gebruik dan bij de eerste vermelding alstublieft de volledig naam van de kerk. Voor meer informatie over het gebruik van de naam van de kerk, zie onze onlineStijlgids.