Onderwerp

Het Boek van Mormon: eveneens een testament aangaande Jezus Christus

Sinds de eerste druk in het Engels in 1830 is het Boek van Mormon in 82 talen volledig vertaald. Er zijn sindsdien ruim 150 miljoen exemplaren van gedrukt. Het wordt beschreven als de ‘sluitsteen’ van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen. Vanaf het begin accepteerden de leden van de kerk het boek al als Schriftuur.

Dat houdt niet in dat het Boek van Mormon de Bijbel vervangt als Schriftuur voor de leden van de kerk. De Bijbel en het Boek van Mormon worden naast elkaar gebruikt in hun prediking en persoonlijke studie.

Heiligen der laatste dagen beschouwen het Boek van Mormon als een verslag van oude Amerikaanse beschavingen.

Volgens het verslag stamt een van deze beschavingen af van een man die Lehi heette en die rond 600 v.C. met zijn familie Jeruzalem verliet. Ze reisden naar de zee, bouwden een schip en voeren naar Amerika.

Nadat ze in de nieuwe wereld waren aangekomen, kregen ze steeds meer onenigheid in de familie waardoor ze uiteindelijk twee vijandige naties werden. Door oorlogen in de volgende duizend jaar werd uiteindelijk een van die naties verdelgd.

In de context van dit verhaal zijn er profetieën en getuigenissen van Jezus Christus als de Heiland van de wereld, waaronder het frappante bezoek van de herrezen Jezus aan de mensen in de nieuwe wereld.

In het Boek van Mormon staat dat Christus gedurende zijn bediening onder de mensen in het oude Amerika net als in de oude wereld een kerk stichtte.

Volgens het verslag leefden de mensen na het bezoek van Christus bijna tweehonderd jaar in vrede.

In de loop van de tijd namen de mensen echter afstand van de leringen van Christus. Er heerste goddeloosheid onder hen en door een vernietigende oorlog werd een hele natie verdelgd.

In het Boek van Mormon staat hoe deze gebeurtenissen nauwkeurig op metalen platen zijn gegraveerd. Dat verslag werd al bijgehouden door de eerste groep die Jeruzalem verliet, en die taak werd van generatie op generatie doorgegeven.

Een van de laatste kroniekschrijvers was een oude Amerikaanse profeet, Mormon genaamd, die de eeuwenoude verslagen op gouden platen samenvatte.

Dit beknopte verslag werd door Mormon aan zijn zoon Moroni (spreek uit: Mo-ROO-nie) gegeven, de laatste overlevende van die natie, die aan het eind van zijn leven de platen in een heuvel begroef in een gebied dat eeuwen later de Amerikaanse staat New York werd.

Heiligen der laatste dagen geloven dat dit de heuvel was die tegenwoordig de heuvel Cumorah wordt genoemd, in de buurt van Palmyra (New York, VS); en dat Moroni in 1823 als engel terugkeerde om de jonge Joseph Smith naar de verborgen platen te leiden. Joseph Smith stichtte later De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen.

In de geschiedenis van de kerk staat dat Moroni de gouden platen uiteindelijk tijdelijk aan Joseph Smith gaf, die ze aan drie mannen en later aan acht andere mannen liet zien. Het getuigenis van deze getuigen staat na de inleiding in het Boek van Mormon.

Joseph vertaalde de platen in zo’n drie maanden, waarna hij ze aan de engel Moroni teruggaf. In 1830, in New York, werd het Boek van Mormon voor het eerst in het Engels gepubliceerd.

In 1851 werd het Boek van Mormon in het Deens vertaald, de eerste vertaling in een andere taal dan het Engels. En in 2000 bereikte de kerk een mijlpaal toen het totale aantal talen waarin het Boek van Mormon was gepubliceerd, inclusief het Engels, de honderd bereikte. Het boek is uit het Engels in 81 andere talen vertaald, en er zijn vertaalde selecties in nog 25 talen.  

Om het doel van het Boek van Mormon te verduidelijken en te beklemtonen, is er in 1982 een ondertitel toegevoegd. De volledige titel luidt: Het Boek van Mormon: eveneens een testament aangaande Jezus Christus.

Naast de vertaling van het Boek van Mormon heeft Joseph Smith ook andere openbaringen van God opgetekend. Veel van die openbaringen staan in twee andere boeken met hedendaagse Schriftuur: de Leer en Verbonden en de Parel van grote waarde.

Stijlgidsnotitie:Als u De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen in een artikel noemt, gebruik dan bij de eerste vermelding alstublieft de volledig naam van de kerk. Voor meer informatie over het gebruik van de naam van de kerk, zie onze onlineStijlgids.