Onderwerp

Hoge raad

Een groep van twaalf mannen die mede toezicht houdt op het werk van de kerk in een ring. Deze hogeraadsleden werken onder leiding van de ringpresident en helpen met het opleiden van en toezicht houden op medewerkers en programma’s van de ring. De hoge raad komt ook bijeen voor disciplinaire raden als er sprake is van ernstige overtredingen waarbij iemands lidmaatschap op het spel staat.

Stijlgidsnotitie:Als u De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen in een artikel noemt, gebruik dan bij de eerste vermelding alstublieft de volledig naam van de kerk. Voor meer informatie over het gebruik van de naam van de kerk, zie onze onlineStijlgids.