Onderwerp

Hogepriester

Een ambt in het Melchizedeks priesterschap. Getrouwe mannelijke leden worden tot hogepriester geordend als ze geroepen worden tot een functie in een ringpresidium, hoge raad of bisschap, of als de ringpresident dat om andere redenen raadzaam acht. Veel mormoonse mannen zijn hogepriester, en krijgen daar geen specifieke opleiding voor.

Elke ring heeft één hogepriestersquorum. Het ringpresidium is het presidium van dat quorum. De hogepriesters in elke wijk vormen een hogepriestersgroep.

Stijlgidsnotitie:Als u De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen in een artikel noemt, gebruik dan bij de eerste vermelding alstublieft de volledig naam van de kerk. Voor meer informatie over het gebruik van de naam van de kerk, zie onze onlineStijlgids.