Onderwerp

Hoofdzetel van de kerk

De hoofdzetel van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen is gevestigd in het centrum van Salt Lake City (Utah, VS), sinds de pioniers zich daar in 1847 vestigden.

Tegenwoordig houden de leiders van de kerk toezicht op de kerk in zo’n 160 landen. Maar het leiderschap is behoorlijk gedecentraliseerd, met plaatselijke, regionale en nationale bestuursniveaus met voornamelijk onbezoldigde leidinggevenden.

Temple Square is de best bezochte toeristenattractie in Utah, met ieder jaar miljoenen bezoekers. Op Temple Square staan de Salt Laketempel, de Tabernakel (het thuishonk van het Mormoons Tabernakelkoor), de Assembly Hall en twee bezoekerscentra.

Ten oosten van Temple Square bevinden zich het kantoorgebouw van de kerk, het bestuursgebouw van de kerk, het Joseph Smith Memorial Building en het ZHV-gebouw. Al deze gebouwen worden gebruikt als kantoorruimte voor afdelingen van de kerk en leidinggevenden.

Ten westen van Temple Square bevinden zich de bibliotheek voor familiegeschiedenis — de grootste genealogische bibliotheek ter wereld — en het museum voor kerkgeschiedenis en kunst.

Ten noorden van Temple Square staat het Conferentiecentrum — met 21 duizend zitplaatsen, een van de grootste auditoriums in de wereld. Het wordt gebruikt voor de halfjaarlijkse wereldwijde uitzending voor alle kerkleden en voor geregelde uitzendingen van conferenties voor specifieke groepen in verschillende delen van de wereld. Het is ook een populair gebouw voor concerten en uitvoeringen.  

Stijlgidsnotitie:Als u De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen in een artikel noemt, gebruik dan bij de eerste vermelding alstublieft de volledig naam van de kerk. Voor meer informatie over het gebruik van de naam van de kerk, zie onze onlineStijlgids.