Onderwerp

Huisbezoekster

Een huisbezoekster is een vrouw die de opdracht heeft gekregen om over andere vrouwen in haar wijk of gemeente te waken en ze te helpen. Iedere vrouw krijgt twee huisbezoeksters toegewezen; zij nemen minimaal een keer per maand contact op en moedigen haar aan om het evangelie van Jezus Christus na te leven. Tijdens dit periodieke bezoek wordt er een boodschap of geestelijke instructie gegeven die is aangepast aan de behoeften van die vrouw. De boodschappen zijn vaak aanleiding tot verdere gesprekken over het evangelie, waardoor de vrouwen van elkaar leren.

‘Huisbezoeksters zorgen namens de Heiland. Onze handen zijn Jezus’ handen, onze liefde is Jezus’ liefde en onze dienstverlening is Jezus’ dienstverlening. Goede huisbezoeksters kennen de zusters die zij bezoeken. Zij houden van ze, dienen ze, en leren ze het evangelie door de Geest. (…) Zij concentreren zich op de versterking van personen en gezinnen. Er is geen groter voorrecht dan te waken over iemand en haar te versterken’, aldus algemeen ZHV-presidente Julie B. Beck.

Naast het geestelijke aspect van hun roeping helpen huisbezoeksters ook met de stoffelijke behoeften van de vrouw en haar gezin. Huisbezoeksters kunnen bijvoorbeeld voor maaltijden zorgen als er een baby is geboren of helpen met huishoudelijke taken als een vrouw ziek is.

De meeste vrouwen in de kerk krijgen de kans om huisbezoekster te zijn. Het huisbezoekprogramma wordt gecoördineerd door de zustershulpvereniging, de vrouwenorganisatie in elke mormoonse kerkgemeente.

Het huisbezoek wordt aangevuld door het huisonderwijs om in de behoeften van de heiligen der laatste dagen te voorzien. Huisonderwijzers zijn twee mannen die de opdracht hebben om een heel gezin te bezoeken. 

Stijlgidsnotitie:Als u De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen in een artikel noemt, gebruik dan bij de eerste vermelding alstublieft de volledig naam van de kerk. Voor meer informatie over het gebruik van de naam van de kerk, zie onze onlineStijlgids.