Onderwerp

Instituten voor godsdienstonderwijs

http://institute.lds.org

Er wordt in De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen veel nadruk op onderwijs gelegd. Naast seminarielessen voor middelbare scholieren zorgt de kerk ook voor godsdienstlessen — ‘instituut’ — voor ongehuwde jongvolwassenen van 18 tot 30 jaar en voor gehuwde studenten.   

  • Fulltime en vrijwillige leerkrachten geven les in gebouwen van seminarie en instituut, in plaatselijke kerkgebouwen of bij mensen thuis. De wekelijkse lessen worden op weekdagen of ’s avonds gegeven.
  • De lessen omvatten godsdienstonderwijs uit het Oude en Nieuwe Testament, het Boek van Mormon, de kerkgeschiedenis, verkering en huwelijk, en familiegeschiedenis.
  • Het instituut stelt cursisten ook in de gelegenheid om te groeien door humanitaire hulp, sociale interactie, en instructie in leidinggevende vaardigheden. Het instituut is bedoeld om spiritualiteit te bevorderen terwijl de studenten de druk, beproevingen en moeilijkheden van het dagelijks leven het hoofd bieden.
  • Het instituut blijft groeien in en buiten de Verenigde Staten. In 2005 waren er 167 duizend studenten in de Verenigde Staten ingeschreven bij het instituut, vergeleken met ruim 200 duizend studenten daarbuiten.

Stijlgidsnotitie:Als u De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen in een artikel noemt, gebruik dan bij de eerste vermelding alstublieft de volledig naam van de kerk. Voor meer informatie over het gebruik van de naam van de kerk, zie onze onlineStijlgids.