Onderwerp

Jeugdwerk

De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen legt veel nadruk op het onderwijzen van kinderen in Gods plan en helpt ze om het voorbeeld van Jezus Christus te volgen. Om daartoe bij te dragen, heeft de kerk het jeugdwerk voor kinderen van achttien maanden tot twaalf jaar ingesteld.

Het doel van het jeugdwerk is om het godsdienstonderricht van de ouders aan te vullen. Kinderen komen iedere zondag tijdens de mormoonse erediensten bij elkaar om de beginselen van de kerk te leren, liedjes te zingen en aan activiteiten deel te nemen. Kinderen van alle leeftijden worden in de gelegenheid gesteld om aan deze bijeenkomsten deel te nemen door gebeden uit te spreken, Schriftteksten voor te lezen en toespraakjes over evangelieonderwerpen te houden. Tijdens het jeugdwerk op zondag wonen kinderen ook lessen bij met andere kinderen van hun leeftijd. Die lessen worden gegeven door volwassen leden van de kerkgemeente, die hun tijd vrijwillig ter beschikking stellen.

Er zijn in de wereld meer dan een miljoen jeugdwerkkinderen. Het jeugdwerk wordt bestuurd door een algemeen presidium, dat momenteel bestaat uit zuster Joy D. Jones, zuster Bonnie H. Cordon en zuster Cristina B. Franco.

Stijlgidsnotitie:Als u De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen in een artikel noemt, gebruik dan bij de eerste vermelding alstublieft de volledig naam van de kerk. Voor meer informatie over het gebruik van de naam van de kerk, zie onze onlineStijlgids.