Onderwerp

Jongemannenpresidium

Het algemeen jongemannenpresidium werkt onder leiding van het Eerste Presidium van de kerk en houdt toezicht op de activiteiten van de mormoonse jongemannen van twaalf tot achttien. Het huidige algemene presidium bestaat uit David L. Beck, president; Larry M. Gibson, eerste raadgever; en Adrián Ochoa, tweede raadgever. Ze zijn sinds april 2009 in functie.

De jongemannenorganisatie bevordert de groei en ontwikkeling van iedere jongeman door instructie, activiteiten en gecombineerde activiteiten voor jongemannen en jongevrouwen. De jongemannenorganisatie versterkt het werk van de Aäronische priesterschap in de wijk en steunt de ouders en het gezin. Jongemannenleiders helpen de jongemannen met het bereiken van hun doelen van de Aäronische priesterschap.

Stijlgidsnotitie:Als u De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen in een artikel noemt, gebruik dan bij de eerste vermelding alstublieft de volledig naam van de kerk. Voor meer informatie over het gebruik van de naam van de kerk, zie onze onlineStijlgids.