Onderwerp

Jongeren in de kerk

De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen heeft een uitgebreid programma voor jongeren door middel van de organisaties voor jongemannen en jongevrouwen. Jongeren van twaalf tot en met zeventien komen op zondag bij elkaar voor godsdienstige lessen en verscheidene keren per maand voor sociale activiteiten zoals dienstbetoonprojecten, sport, kamperen en dansavonden. Jongemannen en jongevrouwen krijgen ook leiderschapsposities in de organisatie waardoor ze leiderschapsvaardigheden ontwikkelen, zoals doelen stellen, groepsactiviteiten plannen en problemen oplossen.

Jongemannen

Jongens die de gedragsnormen naleven worden op twaalfjarige leeftijd tot diaken in het Aäronisch priesterschap geordend. Ze kunnen op veertienjarige leeftijd tot leraar worden geordend en op zestienjarige leeftijd tot priester. De belangrijkste taak van de leiders in het jongemannenprogramma is de jongemannen voorbereiden om priesterschapstaken op zich te nemen en hun getuigenis van Jezus Christus en zijn evangelie te versterken.

Jongemannen die het priesterschap dragen, hebben onder andere de taak om tijdens de zondagse eredienst het avondmaal (communie) voor te bereiden en aan de leden rond te dienen, de leden thuis te bezoeken, te onderwijzen en geld in te zamelen voor de armen.

De jongemannenorganisatie bereidt de jongens ook voor op hun toekomstige taken thuis, in hun eigen leven en in de samenleving door het prestatieprogramma ‘Plicht jegens God’. Daarnaast organiseert de kerk scouting voor jongemannen in de Verenigde Staten en Canada.

Jongevrouwen

Het doel van het programma van de jongevrouwen is tienermeisjes te helpen met het ontwikkelen van hun getuigenis van Jezus Christus en het leren van vaardigheden die ze nodig hebben in hun toekomstige rol als vrouw in de kerk en als lid van de samenleving.

Jongevrouwenleidsters plannen de wekelijkse lessen voor iedere zondag om de jongevrouwen evangeliebeginselen bij te brengen die ze in hun dagelijks leven moeten toepassen.

De jongevrouwen nemen deel aan het prestatieprogramma ‘Persoonlijke vooruitgang’ en stellen doelen op acht verschillende gebieden: geloof, goddelijke aard, gevoel van eigenwaarde, kennis, keuzevrijheid en verantwoordelijkheid, goede werken, integriteit en deugd. De meisjes leren ook nuttige vaardigheden en verdienen onderscheidingen door het kampprogramma van de jongevrouwen.

Stijlgidsnotitie:Als u De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen in een artikel noemt, gebruik dan bij de eerste vermelding alstublieft de volledig naam van de kerk. Voor meer informatie over het gebruik van de naam van de kerk, zie onze onlineStijlgids.