Onderwerp

Opleiding

De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen vindt het belangrijk dat de leden voortdurend geestelijke en wereldlijke zaken leren. Het Church Educational System (CES) is de overkoepelende organisatie van alle onderwijsprogramma’s van de kerk.

Universiteiten en hogescholen

 • De Brigham Young University (BYU) in Provo (Utah) biedt meer dan dertigduizend studenten bachelors- en mastersprogramma’s.
 • BYU-Hawaï in Laie (Hawaï) heeft ongeveer 2.400 studenten. Volgens een onderzoek van U.S. News en World Report in 2006 is BYU-Hawaï de meest internationaal diverse campus in de Verenigde Staten, met studenten uit meer dan 74 landen.
 • BYU-Idaho in Rexburg (Idaho), voormalig Ricks College, is in 2000 een vierjarige universiteit geworden, en heeft meer dan elfduizend studenten. In 2005 is Dr. Kim B. Clark, voormalig decaan van de Harvard Business School, de vijftiende president van BYU-Idaho geworden.
 • LDS Business College is gevestigd in het centrum van Salt Lake City (Utah). Het biedt een- en tweejarige beroepsopleidingen aan ongeveer 1.300 studenten.


Instituten voor godsdienstonderwijs

 • Instituten voor godsdienstonderwijs bieden godsdienstonderwijs voor ongehuwde leden van de kerk van 18 tot en met 30 jaar. Gehuwde studenten wonen ook lessen bij. Deze lessen zijn niet alleen voor leden van de kerk, maar zijn toegankelijk voor iedereen. 
 • Cursisten bestuderen onderwerpen als de Schriften, kerkgeschiedenis, leerstellingen en voorbereiding op een huwelijk en/of een zending.
 • De lessen worden gegeven door full-time leerkrachten en vrijwilligers die door plaatselijke leiders zijn geroepen.
 • Naast godsdienstonderwijs biedt het instituut ook een gezellige en recreatieve sfeer waarin de studenten met elkaar kunnen omgaan.

Seminarie

 • Het seminarie is een vierjarig educatief programma voor middelbare scholieren. Het is toegankelijk voor tieners van alle geloofsrichtingen.
 • De cursisten besteden een heel schooljaar aan het bestuderen van een van de standaardwerken: het Oude Testament, het Nieuwe Testament, het Boek van Mormon of de Leer en Verbonden. Als een cursist zijn of haar diploma ontvangt, heeft hij of zij alle vier boeken bestudeerd.
 • In gemeenschappen met veel heiligen der laatste dagen gaan de cursisten tijdens schooltijd naar het seminarie. In andere delen van de wereld gaan de cursisten voor of na school naar het seminarie. In sommige gevallen, waar de afstand een probleem is of waar niet veel leden van de kerk zijn, mogen de cursisten het vierjarige programma thuis doen.
 • De lessen worden door full-time leerkrachten en vrijwilligers gegeven.
 • Er nemen over de hele wereld zo’n 350 duizend cursisten deel.


Permanent studiefonds
In maart 2001 heeft Gordon B. Hinckley, de toenmalige president van de kerk, het Permanent studiefonds aangekondigd om leden de kans te geven een opleiding te volgen die in hun eigen land tot een goede baan kan leiden. Jonge mannen en vrouwen die in bepaalde gebieden buiten de Verenigde Staten wonen, mogen een aanvraag voor hulp uit het fonds indienen. Het fonds verschaft leningen met een lage rente, waarmee de student het schoolgeld en de boeken kan betalen. Als de student zijn opleiding heeft afgerond, betaalt hij of zij de lening in acht jaar af. Leden van de kerk schenken geld om het fonds in stand te houden.

Stijlgidsnotitie:Als u De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen in een artikel noemt, gebruik dan bij de eerste vermelding alstublieft de volledig naam van de kerk. Voor meer informatie over het gebruik van de naam van de kerk, zie onze onlineStijlgids.