Onderwerp

Ouderling

Een van de ambten van het Melchizedeks priesterschap, de hogere orde van het priesterschap. Ouderlingen zijn dienstknechten van Christus, geroepen om in de geestelijke zaken van de kerk te bedienen.

Stijlgidsnotitie:Als u De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen in een artikel noemt, gebruik dan bij de eerste vermelding alstublieft de volledig naam van de kerk. Voor meer informatie over het gebruik van de naam van de kerk, zie onze onlineStijlgids.