Onderwerp

Over ons

Dit is de officiële website van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen voor opiniemakers, nieuwsmedia en het publiek. Op deze website staan persberichten, achtergrondinformatie, commentaar, uitspraken van de kerk, multimedia en andere onderdelen die nieuwsmedia, bloggers en anderen kunnen gebruiken. Ook contactgegevens voor mediavertegenwoordigers van de kerk zijn hier te vinden.

Stijlgidsnotitie:Als u De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen in een artikel noemt, gebruik dan bij de eerste vermelding alstublieft de volledig naam van de kerk. Voor meer informatie over het gebruik van de naam van de kerk, zie onze onlineStijlgids.