Onderwerp

Parel van grote waarde

Een standaardwerk met daarin door Joseph Smith vertaalde geschriften van Abraham, Mozes en Matteüs, en fragmenten uit de geschriften van Joseph Smith.

Zie de volledige tekst van de Parel van grote waarde

Stijlgidsnotitie:Als u De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen in een artikel noemt, gebruik dan bij de eerste vermelding alstublieft de volledig naam van de kerk. Voor meer informatie over het gebruik van de naam van de kerk, zie onze onlineStijlgids.