Onderwerp

Patriarch

Het woord patriarch wordt op twee manieren gebruikt in De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen:

  1. een ambt of taak in het Melchizedeks priesterschap. De roeping van patriarch is om leden van de kerk een speciale patriarchale zegen te geven. Een patriarch vervult die taak meestal voor de rest van zijn leven.
  2. Een ander woord voor vader. Adam was de eerste patriarch, en hij had de verantwoordelijkheid om zijn nakomelingen tot zegen te zijn en ze te helpen rechtschapen te leven.

Stijlgidsnotitie:Als u De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen in een artikel noemt, gebruik dan bij de eerste vermelding alstublieft de volledig naam van de kerk. Voor meer informatie over het gebruik van de naam van de kerk, zie onze onlineStijlgids.