Onderwerp

Patriarchale zegens

Patriarchale zegens worden aan getrouwe leden van de kerk gegeven en bevatten persoonlijke raad van God. Een patriarchale zegen is bedoeld als een wegenkaart om iemand door het leven te leiden. Er is geen vastgestelde leeftijd om een patriarchale zegen te ontvangen, maar de ontvangers moeten oud en volwassen genoeg zijn om het belang ervan te begrijpen.

Een patriarchale zegen wordt door een patriarch gegeven, een man die door kerkleiders is geroepen om dergelijke zegens te geven. De patriarch legt zijn handen op het hoofd van de ontvanger en spreekt de woorden die hij door goddelijke openbaring ontvangt. De woorden van de zegen worden vervolgens uitgetikt zodat de ontvanger een exemplaar heeft dat hij of zij de rest van zijn of haar leven kan bestuderen. De kerk houdt ook een exemplaar voor het geval de ontvanger het zijne ooit kwijtraakt.

Stijlgidsnotitie:Als u De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen in een artikel noemt, gebruik dan bij de eerste vermelding alstublieft de volledig naam van de kerk. Voor meer informatie over het gebruik van de naam van de kerk, zie onze onlineStijlgids.