Onderwerp

Permanent studiefonds

Permanent studiefonds

http://www.lds.org/pef

http://www.lds.org/ldsfoundation/pef/welcome/0,7133,3403-1-0,00.html

Het permanent studiefonds (PS) is in 2001 opgericht om ervoor te zorgen dat jonge mannen en vrouwen een goede opleiding kunnen volgen en zelfredzaam kunnen worden nadat ze een zending voor de kerk hebben vervuld.

  • Het programma wordt gefinancierd door bijdragen van leden en vrienden van de kerk. Het is een permanente financieringsbron waaruit men geld leent voor een gevorderde studie en opleiding. Als een student is afgestudeerd en een baan heeft, betaalt hij of zij de lening met een lage rente terug aan het fonds.
  • Het PS helpt momenteel deelnemers van 18 tot 30 jaar uit 31 landen.
  • Het programma is opgericht naar het voorbeeld van het permanent emigratiefonds dat in de tweede helft van de negentiende eeuw meer dan dertigduizend bekeerlingen hielp om uit Europa naar de Salt Lake Valley te emigreren.

Stijlgidsnotitie:Als u De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen in een artikel noemt, gebruik dan bij de eerste vermelding alstublieft de volledig naam van de kerk. Voor meer informatie over het gebruik van de naam van de kerk, zie onze onlineStijlgids.