Onderwerp

Presiderende Bisschap

De Presiderende Bisschap bestaat uit drie mannen, de presiderende bisschop en zijn twee raadgevers. Ze vormen een van de presiderende raden van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen. Deze algemene autoriteiten, die het priesterschapsambt van bisschop dragen, zijn werkzaam onder toezicht van het Eerste Presidium. Sinds de vorming is de Presiderende Bisschap verantwoordelijk voor de materiële zaken van de kerk. Deze omvatten: het ontvangen, distribueren en verantwoorden van tiendegiften, offergaven en andere bijdragen; het besturen van de programma’s voor de armen en behoeftigen; het ontwerpen, bouwen en onderhouden van gebouwen; en het controleren en versturen van lidmaatschapskaarten. Mannen die als presiderende bisschop worden geroepen, staan bekend om hun zakelijke en leidinggevende vaardigheden en om hun godsdienstige toewijding.

Bisschop Gary E. Stevenson is de huidige presiderende bisschop van de kerk en zijn raadgevers zijn bisschop Gérald Caussé en bisschop Dean M. Davies. 
 

Stijlgidsnotitie:Als u De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen in een artikel noemt, gebruik dan bij de eerste vermelding alstublieft de volledig naam van de kerk. Voor meer informatie over het gebruik van de naam van de kerk, zie onze onlineStijlgids.