Onderwerp

Presidium van het Quorum der Zeventig

Het Presidium der Zeventig bestaat uit zeven leden van het Eerste of Tweede Quorum der Zeventig. Ze worden geroepen door het Eerste Presidium en krijgen de bevoegdheid om de Quorums der Zeventig te presideren.

De meeste presidiums in de kerk bestaan uit drie leden: een president en twee raadgevers. Maar volgens de Schriften hebben alle zeven presidenten in het Presidium der Zeventig de titel president — geen van hen is raadgever: ‘En het is in overeenstemming met het visioen waarin de orde der Zeventig wordt getoond, dat zij zeven presidenten zullen hebben om hen te presideren, gekozen uit de zeventigen; en de zevende president van deze presidenten moet de zes presideren’ (LV 107:93–94).

De volgende personen vormen het Presidium der Zeventig: ouderling Ronald A. Rasband, ouderling Steven E. Snow, ouderling Walter F. Gonzalez, ouderling L. Whitney Clayton, ouderling Jay E. Jensen, ouderling Donald L. Hallstrom en ouderling Tad R. Callister.

Stijlgidsnotitie:Als u De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen in een artikel noemt, gebruik dan bij de eerste vermelding alstublieft de volledig naam van de kerk. Voor meer informatie over het gebruik van de naam van de kerk, zie onze onlineStijlgids.