Onderwerp

Priester

Een ambt in het Aäronisch priesterschap, meestal gedragen door jongemannen van zestien tot achttien jaar en nieuwe volwassen mannelijke leden van de kerk. Priesters spreken een gebed uit om het avondmaal te zegenen (te vergelijken met de communie) dat wordt rondgediend aan leden van de kerk tijdens de zondagse eredienst. Met toestemming van plaatselijke priesterschapsleiders mogen priesters ook dopen.

In plaatselijke kerkgemeenten worden priesters in kleine groepen georganiseerd die quorumsworden genoemd. De quorumleden helpen elkaar met het ontwikkelen van leiderschapsvaardigheden en hun streven om Jezus Christus te volgen.

Stijlgidsnotitie:Als u De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen in een artikel noemt, gebruik dan bij de eerste vermelding alstublieft de volledig naam van de kerk. Voor meer informatie over het gebruik van de naam van de kerk, zie onze onlineStijlgids.