Onderwerp

Priesterschap

De macht en het gezag van God op aarde, gedelegeerd aan de mens. Mannelijke leden die de kerknormen naleven, worden door handoplegging geordend tot het priesterschap en ‘dragen’ dan het priesterschap. Het priesterschap wordt in twee niveaus of ordes onderverdeeld het Aäronisch priesterschap en het Melchizedeks priesterschap. Zie ook: Gezag

Stijlgidsnotitie:Als u De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen in een artikel noemt, gebruik dan bij de eerste vermelding alstublieft de volledig naam van de kerk. Voor meer informatie over het gebruik van de naam van de kerk, zie onze onlineStijlgids.