Onderwerp

Tempelhuwelijk

Leden van de kerk geloven dat een huwelijk dat in de tempel wordt voltrokken voor eeuwig wordt ‘verzegeld’ of gezegend. De overtuiging dat het gezin na de dood als een bewuste, liefdevolle eenheid blijft voortbestaan, met de huwelijksband en de relatie tussen ouders en kinderen intact, is een basisbeginsel voor de leden van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen.

Als een echtpaar in een tempel is getrouwd en verzegeld, zijn de kinderen die zij vervolgens krijgen bij de geboorte automatisch aan ze verzegeld. Kinderen die voor de verzegeling van de ouders zijn geboren, kunnen later in de tempel aan hun ouders verzegeld worden. Ook geadopteerde kinderen kunnen aan de adoptieouders worden verzegeld.

De overtuiging van het eeuwige gezin komt uit de Schriften en hedendaagse openbaring. In Matteüs 16:19 in het Nieuwe Testament staat bijvoorbeeld wat Jezus Christus tegen de apostel Petrus zei: ‘Ik zal u de sleutels geven van het koninkrijk der hemelen, en wat gij op aarde binden zult, zal gebonden zijn in de hemelen, en wat gij op aarde ontbinden zult, zal ontbonden zijn in de hemelen.’ De kerk stelt het woord ‘binden’ gelijk met ‘verzegelen’.

Volgens een onderzoek in een artikel uit het jaar 2000 in de Los Angeles Times, ‘zijn mormoonse tempelhuwelijken in deze tijd van echtscheidingen een rots in de branding’, met een echtscheidingspercentage van slechts zes procent. Een ander onderzoeksrapport uit 1993 in Demography Magazine concludeerde dat leden van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen die in een van de tempels van de kerk trouwen, van alle Amerikanen de minste kans hebben op een echtscheiding.

Stijlgidsnotitie:Als u De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen in een artikel noemt, gebruik dan bij de eerste vermelding alstublieft de volledig naam van de kerk. Voor meer informatie over het gebruik van de naam van de kerk, zie onze onlineStijlgids.