Onderwerp

Tempels

In tempels worden geen reguliere zondagse bijeenkomsten gehouden voor leden van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen. Ze verschillen sterk van de duizenden reguliere kerkgebouwen over de hele wereld die voor de zondagse bijeenkomsten gebruikt worden.

Iedereen, ongeacht zijn godsdienstige overtuiging, is welkom in een kerkgebouw van de heiligen der laatste dagen om de bijeenkomsten bij te wonen. Maar vanwege de heilige aard van de tempel als ‘huis van de Heer’ worden alleen leden van de kerk die aan bepaalde gedragsnormen voldoen in de tempel toegelaten. Een lid moet de fundamentele geloofsbeginselen naleven om in de tempel te worden toegelaten. Hij of zij heeft iedere twee jaar een gesprek met zijn of haar plaatselijke leiders om dit te bevestigen.

In het Oude en het Nieuwe Testament wordt de heiligheid van de tempel beschreven. In het Oude Testament liet Mozes de Israëlieten de tabernakel door de wildernis meedragen (een grote, draagbare tempel). Koning Salomo bouwde een grote tempel en wijdde die in. Die tempel werd in 586 v.C. door de Babyloniërs verwoest. Hij werd herbouwd en later aanzienlijk uitgebreid, maar in 70 n.C. door de Romeinen verwoest. De grote westelijke muur is nu nog steeds te zien in Jeruzalem. Na honderden jaren zijn de resten van de tempel nog steeds een heilige plek voor de Joden. In het Nieuwe Testament staat dat Jezus Christus de tempel ontruimde toen de heiligheid ervan werd bezoedeld door mensen die er een marktplaats van maakten.

Een tempel van de heiligen der laatste dagen wordt als een huis van God beschouwd, een heilige en vredige plek, afgescheiden van wereldse beslommeringen. Het is een plek waar leden van de kerk formele beloften en toezeggingen aan God doen. Het is ook een plek waar de hoogste sacramenten van het geloof plaatsvinden — de bezegeling van de huwelijkse en gezinsbanden.

De tempel is de enige plek waar ceremonies zoals de doop en het eeuwig huwelijk voor overleden familieleden kunnen worden gehouden — een gebruik dat volgens de heiligen der laatste dagen in de tijd van het Nieuwe Testament werd gevolgd, maar later verloren is gegaan.

De tempel leidt heiligen der laatste dagen naar Jezus Christus en hun uiteindelijke leven met Hem, onze hemelse Vader en hun familieleden, op voorwaarde van getrouwheid aan de leringen van Christus.

In hedendaagse openbaring heeft Joseph Smith de opdracht gekregen om in Kirtland (Ohio) een tempel te bouwen (in 1836 ingewijd). Later kreeg hij de opdracht om een tempel in Nauvoo (Illinois) te bouwen (1846). De tempels waren vroeger zo belangrijk voor de leden van de kerk dat Brigham Young binnen enkele dagen na hun aankomst in de Salt Lake Valley de plek uitzocht waar de Salt Laketempel gebouwd zou worden.

Er zijn over de hele wereld momenteel 152 tempels in gebruik, in aanbouw of aangekondigd.

Op de meeste tempels staat een goudkleurig beeld van een man in een gewaad, die een lange trompet tegen zijn lippen houdt. Het is een beeld van de engel Moroni, een profeet uit de oudheid die een belangrijke rol speelt in het Boek van Mormon. Het beeld is een symbool van de prediking van het evangelie van Jezus Christus aan de wereld.

Stijlgidsnotitie:Als u De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen in een artikel noemt, gebruik dan bij de eerste vermelding alstublieft de volledig naam van de kerk. Voor meer informatie over het gebruik van de naam van de kerk, zie onze onlineStijlgids.