Onderwerp

Verzoening van Jezus Christus

De losprijs die Jezus Christus heeft betaald, door zijn lijden in Getsemane en zijn dood aan het kruis, waardoor de gevolgen van zonden teniet zijn gedaan. Door de verzoening van Christus zullen alle mensen herrijzen. En voor de mensen die zich van hun zonden bekeren, wordt de deur geopend naar voortdurende groei en vooruitgang in de eeuwigheid.

Stijlgidsnotitie:Als u De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen in een artikel noemt, gebruik dan bij de eerste vermelding alstublieft de volledig naam van de kerk. Voor meer informatie over het gebruik van de naam van de kerk, zie onze onlineStijlgids.