Onderwerp

Vrouwen in de kerk

Vrouwen zijn volledig betrokken bij het werk van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen. Hoewel vrouwen niet tot het priesterschap in de kerk geordend worden en dus niet officiëren in riten zoals het avondmaal zegenen of dopen, bekleden ze hoge leidinggevende functies en fungeren als zendelinge of lerares. Ook houden ze regelmatig toespraken of gaan ze de leden in de eredienst voor in gebed.

Het moederschap en de zorg voor kinderen staan hoog in het vaandel in de kerk. Veel mormoonse vrouwen die hier hun hoogste prioriteit van maken, klimmen later in hun leven hoog op in de zakenwereld, het onderwijs, de medische wereld en andere vakgebieden.

Zustershulpvereniging

De grootsteorganisatie voor vrouwen in de kerk is de zustershulpvereniging, opgericht in 1842. Vandaag behoren meer dan vijfenhalf miljoen vrouwen in meer dan 170 landen tot die organisatie.

Iedere zondag komen de vrouwen van de zustershulpvereniging één uur bijeen als onderdeel van het kerkprogramma. Tijdens die bijjeenkomst krijgen de vrouwen instructies, waardoor ze beter het evangelie van Jezus Christus aan hun eigen gezin kunnen overbrengen.

De leden van de zustershulpvereniging staan ook de behoeftigen bij door in maaltijden, kleding en andere benodigdheden te voorzien. Daarnaast nemen vrouwen deel aan een leesprogramma om anderen lees- en schrijfvaardigheden aan te leren.

Een onderdeel van de zustershulpvereniging is het unieke programma dat ‘huisbezoek’ heet, waardoor er een netwerk van vrouwen in de kerk ontstaat. Aan elke vrouw worden twee andere vrouwen toegewezen, die haar elke maand bezoeken en een geestelijke boodschap overbrengen en haar eventueel hulp bieden.

Ook hebben vrouwen de mogelijkheid om buiten de zondagen om bij elkaar te komen, zodat ze kunnen deelnemen aan activiteiten zoals boekbesprekingen, workshops voor ouders of huisvrouwen, dienstbetoonprojecten en sociale evenementen.

Stijlgidsnotitie:Als u De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen in een artikel noemt, gebruik dan bij de eerste vermelding alstublieft de volledig naam van de kerk. Voor meer informatie over het gebruik van de naam van de kerk, zie onze onlineStijlgids.