Persbericht

  Mormonen intesiveren hulp aan vluchtelingen

Mormonen in Europa, gesteund door de hoofdzetel van de kerk in de Verenigde Staten, breiden hun hulp aan vluchtelingen op weg naar Europa uit.

De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen — de officiële naam voor de ‘mormonen’ — verleent al ruim tien jaar hulp aan vluchtelingen in het Midden-Oosten. Zij verschafte duizenden dekens, kleding, medische voorraden, voedsel en andere goederen aan vluchtelingen in Jordanië, Libanon, Turkije en Syrië.  

Ouderling Patrick Kearon, die samen met zijn beide raadgevers toeziet op een half miljoen kerkleden in Europa, zei in een reactie op de vluchtelingencrisis in Europa dat de kerk een aanvullend bedrag van 4,6 miljoen euro heeft geschonken voor onmiddellijke hulp aan ontheemde gezinnen. Meer financiële hulp volgt.

‘We worden, zoals zoveel anderen, geraakt door de verhalen en beelden van mensen die het zonder basisbehoeften zoals voedsel, water en onderdak moeten stellen. Ze zijn zoveel kwijtgeraakt.’

De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen zal een deel van het geld onder gevestigde niet-gouvernementele organisaties verdelen, zoals het hoge commissariaat voor vluchtelingen van de Verenigde Naties, UNICEF, katholieke liefdadigheidsinstellingen, International Medical Corps en Physicians for Human Rights. Andere gelden zullen via plaatselijke overheden en nationale overheidsinstanties die bij de hulp aan vluchtelingen betrokken zijn, ter beschikking gesteld worden.

‘De kerk heeft en zal hulp blijven bieden aan ontheemden en daklozen in conflictgebieden of in de landen waarnaar zij zijn gevlucht’, sprak Sharom Eubank, directeur humanitaire diensten van de kerk. De Kerk verzorgt uit humanitaire overwegingen al dertig jaar lang noodhulp en ontwikkelingsprojecten zonder te letten op de nationaliteit of godsdienst van de ontvangers.

Ouderling Kearon zei eveneens dat ook individuele leden in de mormoonse kerkgemeenten, met veel andere vrijwillligers in Europa, gehoor geven aan het verzoek om de vluchtelingen hulp te bieden.

In Schotland hebben ruim tweeduizend mensen de handen ineengeslagen. Zij sturen kleding, dekens en andere benodigde goederen naar de vluchtelingen. Onder coördinatie van de Dumfries and Galloway Refugee Action charity group, leveren heiligen der laatste dagen en anderen broodnodige goederen af bij een plaatselijke mormoonse kerk, die als een van de dertig inzamelpunten fungeert.

In Duitsland bieden verschillende kerkgemeenten in München hun diensten aan een plaatselijk vluchtelingenkamp aan door een binnenmuur op te trekken, gedoneerde kleding te sorteren, en 170 pakketten met hygiënespullen, mueslirepen, tekenspullen en speelgoed te leveren. De gemeente in Darmstadt werkt het hele jaar rond met verschillende liefdadigheidsinstellingen samen om de donaties aan kleding, meubilair en andere goederen bij de vluchtelingen te krijgen.

In Huddersfield (Engeland) verlenen de kerkleden hun medewerking aan een groot, breedgedragen gemeenschapsproject waarvoor zij kleding inzamelen, sorteren, bundelen en verzendklaar maken.


 

Stijlgidsnotitie:Als u De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen in een artikel noemt, gebruik dan bij de eerste vermelding alstublieft de volledig naam van de kerk. Voor meer informatie over het gebruik van de naam van de kerk, zie onze onlineStijlgids.