Mormon Newsroom
Persbericht

Algemene conferentie: Europese leden kijken uit naar bemoedigende christelijke boodschappen
 

In heel Europa kijken leden van de kerk uit naar de 185e algemene oktoberconferentie van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen. De bijeenkomsten van de conferentie worden vanaf zaterdag 26 september 2015 vanuit het Conferentiecentrum in Salt Lake City in de Amerikaanse staat Utah live uitgezonden.

Europese leden en vrienden van de kerk zullen thuis en in kerkgebouwen bijeenkomen om naar de boodschappen van inspiratie en leiding van het Eerste Presidium en andere leidinggevenden van de kerk te luisteren. Veel heiligen der laatste dagen kijken uit naar die nieuwe toespraken en bereiden zich voor door na te denken over wat er in de vorige algemene conferentie in april gezegd is.

‘De aprilconferentie was heel bijzonder omdat ik toen zoveel antwoorden gekregen heb die me al een hele tijd moed geven’, aldus Marsida Veliu uit Albanië. ‘Ze gaven me niet alleen moed, maar ook veel gemoedsrust.’

Rima Avanesjan uit Duitsland heeft over de woorden van ouderling M. Russell Ballard nagedacht. Ouderling Ballard richtte zich in zijn toespraak tot de jonge mensen van de kerk. Zijn toespraak zette Avanesjan ertoe aan zich enkele doelen te stellen waaraan ze vóór de volgende algemene conferentie wilde werken. ‘Enkele doelen waaraan ik gewerkt heb, waren dagelijkse Schriftstudie en elke maand een vastengave betalen. Het bracht een goed evenwicht tussen aan mijn persoonlijk geestelijk welzijn werken en iets voor hulpbehoevenden doen.’

Aangezien iedereen uniek is, kunnen de leden verschillende boodschappen uit de algemene conferentie halen. Persoonlijke inspiratie leidt de luisteraars vaak tot leerstellingen en beginselen die op dat ogenblik erg relevant zijn. ‘Ik vond alle toespraken goed, maar de toespraak van ouderling Dale G. Renlund sprak me het meeste aan’, zegt Debbie Twigger uit het Verenigd Koninkrijk terwijl ze de afgelopen conferentie doorneemt. ‘De uitspraak “dat een heilige een zondaar is die het blijft proberen”, sprak me echt aan en deed me beseffen dat ik, hoewel ik niet volmaakt ben, toch kan proberen om zoals Christus te worden.’

Haar echtgenoot, Anthony C. Twigger, voegt daaraan toe: ‘Na de conferentie neem ik graag het register op onderwerp door om te zien welke onderwerpen het meeste in de algemene conferentie behandeld werden om er een algemeen thema uit te halen.  Zoals gewoonlijk was dat “Jezus Christus”, met op de tweede plaats zowel “verzoening” als “gezin”.’

De leden van de kerk verwachten dat ze tijdens de 185e algemene oktoberconferentie vergelijkbare ervaringen zullen hebben. Sommigen vinden het belangrijk om die inspirerende gedachten tijdens de conferentie te noteren, zodat ze die later kunnen gebruiken. ‘Als we in de kerk naar de algemene conferentie kijken, nemen we een blad papier met een foto van de profeet mee om de woorden die ons raken en de dingen die we behoren te doen op te schrijven’, aldus Marie-Antoinette en Charles Cuenot uit Frankrijk.

Hieronder vindt u een overzicht van de bijeenkomsten en tijden van de 185e algemene oktoberconferentie:

- Zondag 27 september, 02.00 uur: algemene vrouwenbijeenkomst.

- Zaterdag 3 oktober, 18.00 uur: zaterdagochtendbijeenkomst.

- Zaterdag 3 oktober, 22.00 uur: zaterdagmiddagbijeenkomst.

- Zondag 4 oktober, 02.00 uur: priesterschapsbijeenkomst.

- Zondag 4 oktober, 18.00 uur: zondagochtendbijeenkomst.

- Zondag 4 oktober, 22.00 uur: zondagmiddagbijeenkomst.

Op www.lds.org vindt u meer informatie en kunt u de bijeenkomsten live bekijken. Enkele weken na de conferentie wordt de volledige vertaling van de toespraken gepubliceerd.

Stijlgidsnotitie:Als u De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen in een artikel noemt, gebruik dan bij de eerste vermelding alstublieft de volledig naam van de kerk. Voor meer informatie over het gebruik van de naam van de kerk, zie onze onlineStijlgids.