Persbericht

Nieuwe triplecombinatie van de Schriften in het Russisch uitgebracht

In een brief van het Eerste Presidium aan de algemene autoriteiten en kerkleiders in Russischsprekende wijken en gemeenten staat: ‘We moedigen de leden aan om zich een eigen exemplaar van de Schriften aan te schaffen en dat te gebruiken bij hun persoonlijke Schriftstudie en in het gezin, in kerkelijke bijeenkomsten, en bij het volbrengen van hun taken.Als de leden gebedsvol uit de Schriften leren en onderwijzen, groeit hun getuigenis en ontvangen ze dagelijks meer leiding.’

De nieuwe tripelcombinatie is per direct verkrijgbaar in plaatselijke distributiecentra van de kerk, op de internetwinkel, op de website van de Schriften en op de mobiele applicatie van Gospel Library. Dat brengt het aantal uitgegeven talen van de tripelcombinatie nu op 44.

Tot nu toe waren het Boek van Mormon, de Leer en Verbonden en de Parel van Grote Waarde ieder apart in het Russisch verkrijgbaar. Naast de bundeling tot één boekdeelstaan er in deze uitgave voor het eerst ook kopjes boven elk hoofdstuk, samenvattingen, voetnoten, kruisverwijzingen en de Gids bij de Schriften.

In Rusland, het grootste land ter wereld, wonen 21.000 leden van de kerk. Hoewel de profeet Joseph Smith in 1843 zendelingen naar Rusland stuurde, zorgde zijn martelaarschap ervoor dat het officiële zendingswerk daar werd uitgesteld tot 1895. Toen liet het eerste Russische gezin zich dopen door een zendeling uit Zweden. In mei 1991 werd de kerk officieel erkend door Rusland.
Afgelopen juni vormde ouderling Russell M. Nelson van het Quorum der Twaalf Apostelen de eerste Russische ring in Moskou.

Stijlgidsnotitie:Als u De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen in een artikel noemt, gebruik dan bij de eerste vermelding alstublieft de volledig naam van de kerk. Voor meer informatie over het gebruik van de naam van de kerk, zie onze onlineStijlgids.