Persbericht

200 miljoen extra genealogische documenten gepubliceerd

Tijdens een bijeenkomst van genealogische verenigingen van de Federation of Genealogical Societies Conference in Knoxville (Tennessee, VS), een gelegenheid om tips en trucs uit te wisselen om je ongrijpbare voorouders te vinden, was er enthousiasme over een onverwacht geschenk van FamilySearch, dat toonaangevend is in het behouden en toegankelijk maken van historische documenten. FamilySearch kondigde half augustus 2010 een toevoeging aan zijn database aan van tweehonderd miljoen nieuwe, doorzoekbare historische documenten uit achttien landen. De nieuwe documenten zijn een toevoeging aan de honderden miljoenen die FamilySearch eerder dit jaar al publiceerde ter gelegenheid van een soortgelijk evenement in Salt Lake City (Utah, VS). Het totaal documenten op de betasite komt daarmee op zevenhonderd miljoen.
Deze laatste vloedgolf aan documenten omvat onder meer 53 nieuwe en bijgewerkte verzamelingen uit de Verenigde Staten en meer dan honderd miljoen nieuwe documenten uit Scandinavië, de rest van Europa en Mexico. De verzamelingen uit de Verenigde Staten bevatten de volkstelling uit 1910 en geboorte-, huwelijks- en overlijdensakten uit verschillende staten. Er zijn tien miljoen nieuwe documenten uit New Jersey en Michigan, vier miljoen uit Tennessee, en een opmerkelijke 41 miljoen uit Massachusetts, en nog veel meer uit andere staten.
‘Enige tijd geleden is FamilySearch begonnen aan een grootschalige actie om genealogische documenten uit de hele wereld online ter beschikking te stellen. De huidige toevoegingen maken deel uit van onze inzet in dat kader’, aldus Paul Nauta, manager public affairs van FamilySearch. ‘Wij zijn nog maar net begonnen’, besluit Nauta. In de Verenigde Staten concentreert FamilySearch zich momenteel op het digitaliseren en online publiceren van federale en staatsvolkstellingen en geboorte-, huwelijks- en overlijdensaktes uit de staten. Als dit is gedaan, wordt deze collectie van genealogische brondocumenten uit de VS voor genealogische onderzoekers de ultieme verzameling.
Naast de nieuwe verzamelingen Amerikaanse documenten zijn er online meer dan honderd miljoen documenten aan FamilySearch toegevoegd, waarmee het waarschijnlijk de grootste internationale genealogische verzameling online is geworden. De nieuwe internationale databases bevatten geboorte-, huwelijks- en overlijdensakten en andere gegevens uit burgerlijke-standsregisters. Ga naar FamilySearch.org, klik op Search Records en vervolgens op Record Search pilot om een volledige lijst van de gratis verzamelingen te bekijken. De documenten zijn binnenkort ook beschikbaar op beta.familysearch.org.
‘Wat deze aankondiging vooral indrukwekkend maakt, is dat FamilySearch voornamelijk gebruik maakt van een steeds groter wordende groep vrijwilligers die de documenten voor online publicatie digitaliseren en indexeren. Dat is ook een belangrijke reden waarom we de gegevens gratis kunnen aanbieden, waarom de gebruikers er geen kosten voor hoeven te maken’, aldus Nauta. Momenteel loggen er 350 duizend vrijwilligers uit de hele wereld in op FamilySearchIndexing.org en gebruiken zij de eigen software van FamilySearch om afbeeldingen van historische documenten met persoonsgegevens te bekijken en voeren zij de gewenste gegevens in. FamilySearch maakt van die gegevens vervolgens een historische index die het publiek gratis online kan doorzoeken.

Stijlgidsnotitie:Als u De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen in een artikel noemt, gebruik dan bij de eerste vermelding alstublieft de volledig naam van de kerk. Voor meer informatie over het gebruik van de naam van de kerk, zie onze onlineStijlgids.