Persbericht

Algemene conferentie een monsterproductie

Toen Joseph Smith in 1830 De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen stichtte, voorzag hij dat een leger leden het evangelie zou verbreiden en de hele wereld zou vertellen dat de ware kerk van Jezus Christus weer op aarde was. Wat hij misschien niet had verwacht, was dat de verbreiding van de boodschap eens het gebruik van negen satellieten, vertolking van toespraken in 86 talen en een leger van meer dan vijftienhonderd vrijwilligers zou omvatten die ervoor zouden zorgen dat de halfjaarlijkse conferentie vlekkeloos verloopt.

Groei

In 1830 woonde slechts een handjevol leden de eerste algemene conferentie van de kerk bij. Maar op 30 september en 1 oktober aanstaande zal een groot deel van de inmiddels meer dan twaalf miljoen leden van de kerk wereldwijd getuige zijn van het verloop van de 176ste oktoberconferentie - via de televisie, radio, internet, of gewoon in het meer dan twintigduizendkoppige publiek in het Conferentiecentrum van de kerk in hartje Salt Lake City (in de staat Utah, Verenigde Staten).

Monsterproductie

De conferentie is een monsterproductie waar onverwacht veel bij komt kijken. 'Breng 21 duizend mensen bij elkaar, dan heb je het een en ander op te lossen,' aldus Doug Balls, manager evenementen voor Temple Square en Conferentiecentrum. 'Maar u kunt het 21 duizend problemen noemen of 21 duizend kansen om je nuttig te maken, en dat laatste is hoe wij dit het liefste zien.' Balls zit tijdens het evenement in het zenuwcentrum, een cabine achterin de conferentiezaal. Hij jongleert met diverse telefoons en een walkie-talkie om contact te onderhouden met medewerkers op diverse plaatsen in het gebouw. Hij houdt bovendien een batterij schermen in de gaten waarmee verkeer, parkeerplaatsen en aanrijroutes gecontroleerd worden, alsmede allerlei locaties binnen het gebouw, dat een vloeroppervlak van maar liefst een half miljoen vierkante meter heeft.

De heer Balls heeft meer dan duizend vrijwilligers van de kerk onder zijn bevel. Hun taken variëren van het innemen van kaartjes tot de beveiliging, het aanwijzen van toiletten aan conferentiegangers en het schoonmaken van het gebouw. En soms vullen ze op het laatste moment onverwachte details in. Zoals de keer dat kerkpresident Gordon B. Hinckley enkele momenten voor het begin van een bijeenkomst om een zangboek vroeg. Het conferentiecentrum had die niet op voorraad, aldus Balls. Maar na wanhopig zoeken werd er een gevonden en kreeg Hinckley het 45 seconden voor aanvang in handen. 'We hadden er een moeten hebben', vindt Balls. En het centrum heeft nu een rekje met zangboeken achter het podium.

Beeld en geluid

Niet ver van het hoofdkwartier van broeder Balls bevindt zich een ander zenuwcentrum: de controleruimten van de afdeling audiovisuele producties, waar de conferentieuitzending wordt geproduceerd, geregisseerd en via de satelliet over de hele wereld wordt uitgezonden. Dat de kerk gelooft in de verbreiding van de evangelieboodschap over de hele wereld blijkt al uit het feit dat zij zendelingen in 165 landen heeft. Maar die zending om de boodschap onder alle volken en talen te verbreiden lijkt nergens duidelijker dan in de moeite die de kerk steekt in het vertalen en uitzenden van conferentiebijeenkomsten.

Uitzendingen

De eerste conferentieuitzending vond in 1924 plaats, maar dat was via de radio, en alleen in het Engels. In 1949 was er een tv-uitzending in zwart/wit. Maar nu, zegt Lyle Shamo, algemeen directeur van de audiovisuele diensten van de kerk, wordt de conferentie met een zogenaamde high-definition uitzending gebracht aan leden in 83 landen. De apparatuur die daarvoor gebruikt wordt heeft miljoenen dollars gekost - hoeveel precies wil niemand zeggen. Maar het resultaat is er dan ook naar: de uitzendingen gaan naar 5.700 gebouwen van de kerk over de hele wereld, maar worden bovendien uitgezonden door 18 tv-zenders en doorgegeven door 1.700 kabeltelevisieaanbieders - en ze worden uitgezonden op het internet.

Alle techniek die dat mogelijk maakt, is fantastisch, vindt Shamo. Maar - 'de boodschap is waar de conferentie om draait. En we willen niet dat iets daar wat van afdoet.'

86 talen

De conference is te bekijken en te beluisteren in 86 talen, van Arabisch en Armeens tot Kiribati, Marshallees, Navajo, Portugees, Sinhala, Sloveens tot Tagalog en Urdu. En natuurlijk Nederlands. Bijzondere nieuwe toevoegingen waren eerder dit jaar de Afrikaanse talen Efik, Lingala en Yoruba. Voor hen die moeite hebben om het geluid te horen, is er bovendien voorzien in een vertaling in American Sign Language, en is er in het Engels en het Spaans ondertiteling.

Ongeveer 98 procent van de kerkleden kan de algemene conferentie in de eigen taal volgen. Maar het is de bedoeling dat dit in 2010 honderd procent is. Een conferentiebezoeker die geen Engels spreekt, kan in het centrum in Salt Lake City een hoofdtelefoon opzetten om de toespraken in zijn eigen taal te horen. Maar het overgrote deel van de luisteraars met een andere taal dan het Engels luistert in andere landen naar de conferentie.

700 tolken

De meesten van hen horen het resultaat van de inzet van ongeveer zevenhonderd vrijwilligers die bij toerbeurt 58 tolkcabines in het Conferentiecentrum bemannen. De meeste vertolkingen vinden ter plekke in Salt Lake City plaats, hoewel er over de hele wereld 21 locaties zijn - met name in Europa, waaronder in Nederland/Vlaanderen- waar plaatselijke tolken aan de conferentie werken.

Hoe het werkt

Die plaatselijke tolken in het buitenland komen per taal bijeen op een locatie waar een zogenaamde codec aanwezig is, een apparaat dat aanvankelijk ontworpen is om te zorgen dat journalisten op locatie live uitzendingen kunnen verzorgen. Het apparaat wordt aangesloten op een digitale telefoonlijn, waarop het geluid van de conferentie in Salt Lake City enkele seconden eerder binnenkomt dan het per satelliet wordt uitgezonden.

In die paar seconden verschil gebeurt er een heleboel. De buitenlandse tolken ontvangen het geluid via de coded en een daarop aangesloten combinatie van hoofdtelefoon met microfoon. Ze spreken de versie in hun moedertaal in, en die wordt teruggestuurd naar Salt Lake City, waar de vertaling gebundeld wordt met een Engels geluidskanaal én beeld, waarna het samen de lucht in geslingerd wordt naar een satelliet, die het naar Washington stuurt, waar het vervolgens door wordt gestuurd naar een andere satelliet, die de verschillende geluidskanalen en het beeld doorstraalt naar bepaalde delen van de wereld. Om (bijna) de hele wereld te kunnen bestrijken, wordt er gebruik gemaakt van maar liefst negen satellieten. (Momenteel zijn er alleen nog in Afrika en Azië enkele zogenaamde blinde vlekken waar men geen satellietsignaal kan ontvangen.)

Tolken

Wat voor mensen zijn het nou die tijdens de conferentie voor het tolken zorgen? De zevenhonderd mensen in Salt Lake City zijn voor het merendeel immigranten en leden die in een bepaald taalgebied op zending zijn geweest. In een speciaal trainingsprogramma leren ze hoe ze de conferentietoespraken in een andere taal dan het Engels kunnen weergeven. De tolken op locaties in Europa en elders zijn gedeeltelijk ook vrijwilligers die voor het werk aanleg bleken te hebben, en gedeeltelijk professionele mensen met ruime ervaring in deze werkzaamheden.

Wie hoort dat de toespraken vaak kort voor de conferentie al op schrift ter beschikking worden gesteld aan de vertalers van de kerk, is vaak geneigd te denken dat de tolken het makkelijk hebben. Tenslotte hoeven ze de toespraak dan alleen maar op te lezen? Helaas is dat lastiger dan het lijkt. Ga maar na:

- De 'tolk' (of voorlezer, zoals sommigen oneerbiedig beweren) moet goed in de gaten houden wat de spreker zegt, want hij behoort die op de voet te volgen - niet te langzaam, maar hij mag hem ook niet inhalen, want men weet van tevoren nooit zeker of de spreker zich wel aan zijn tekst zal houden.

- Zelfs als men de snelheid goed krijgt, is het nog belangrijk om aan meerdere andere aspecten te denken, zoals toonhoogte, klemtoon, emotie enzovoort. Er zijn beroepstolken die vinden dat je een vlakke vertolking moet leveren om niets toe te voegen of te veranderen aan wat de spreker over probeert te brengen. Maar er is gebleken dat een boodschap beter overkomt als de tolk dezelfde 'kleur' aan zijn weergave geeft als de spreker. Al was het maar om te voorkomen dat de vertolking slaapverwekkend was... Dit wil niet zeggen dat het haalbaar is stemmen met dezelfde klankkleur van de spreker te gebruiken: het uitzoeken van de juiste tolken is al zó ingewikkeld dat de teamleider blij is als hij voor elke spreker en spreekster een geschikte tolk van het juiste geslacht heeft. Het is niet zoals bij het nasynchroniseren van een film, waarbij men de stemacteurs uitsluitend op stem- en spreekkwaliteiten kan uitzoeken - de tolkselectie vindt op andere criteria plaats: vloeiend in Engels en Nederlands, goede verstaanbaarheid, en liefst ook nog in staat om onverwachte opmerkingen simultaan te vertolken. Enkele krachten zijn gediplomeerd tolk, maar andere zijn dat niet, en vrijwilligers met de juiste kwaliteiten zijn echt met een lampje te zoeken. Diegenen die naar de Nederlandse vertolking luisteren, doen er goed aan te bedenken dat het al een wonder mag heten dat het Engels live voor ze in het Nederlands is vertaald (tegelijk met 95 andere talen), en dat een verwachting van een bepaalde stem, klankkleur of accent misschien toch net iets te veel gevraagd is.

- Over slaapverwekkend zijn gesproken: het opnemen van sommige uitzendingen vindt in het holst van de nacht plaats. Neem bijvoorbeeld de priesterschapsbijeenkomst, die vindt in Salt Lake City om 18.00 uur plaatselijke tijd plaats. Dat is in Nederland en België twee uur 's ochtends! De technische afdeling in Salt Lake City neemt het Nederlands, dat live wordt getolkt, digitaal op en zendt het de volgende dag op een geschikter tijdstip uit. Ditzelfde geldt voor de algemene ZHV-bijeenkomst en de algemene jongevrouwenbijeenkomst: die worden om 02.00 uur 's nachts opgenomen en later uitgezonden of vertoond.

- Zoals gezegd, weet niemand van tevoren of een spreker zich wel aan de tekst zal houden die hij op schrift heeft gesteld. Sommige sprekers staan er bekend om nog wel eens af te wijken van hun tekst. President Thomas S. Monson voorop. President Monson zei bijvoorbeeld tijdens de conferentie van april 2006 op een gegeven moment: 'Even een tussenwerping: ...' En hij vertelde vervolgens een verhaal dat niemand op papier had, en dat inmiddels bijna een hele bladzijde beslaat in de Liahona, het tijdschrift van de kerk.

En wijlen David B. Haight kon al jaren voor zijn dood slecht zien, schreef zijn toespraak dus niet op, en werd daarom altijd simultaan vertaald, zoals dat heet. Wat inhoudt dat de tolk tegelijkertijd moest luisteren naar wat hij zei, dat in gedachten moest omzetten in zijn moedertaal, de vertaling moest uitspreken, daarbij meteen luisterend naar wat broeder Haight vervolgens zei, en weer verder vertalend. Dat is overigens slechts een samenvatting van wat een tolk doet als hij simultaan vertaalt: iemand heeft eens uitgerekend dat er in het hoofd van de tolk op dat moment maar liefst veertien verschillende processen plaatsvinden. Geen wonder dat sommigen vinden dat je een soort hersenkronkel moet hebben om simultaan te kunnen tolken. En training helpt, uiteraard. In verschillende talen, inclusief Nederlands, bevatten de teams dan ook niet alleen maar vrijwilligers die er aanleg voor hebben, maar ook professioneel opgeleide, ervaren simultaantolken. Maar wat de achtergrond ook is, er wordt alles aan gedaan om de tolken 'scherp' te houden: er zijn regelmatig trainingsuitzendingen, en er bestaat inmiddels zelfs een oefen-dvd voor thuis.

Niemand kan zeggen dat de kerk het niet groot aanpakt!

Uniek

En dat geldt voor alles wat met het tolken van de uitzendingen te maken heeft: het vertalen van de toespraken is een tolkevenement van wereldformaat. Er zijn in de wereld sowieso maar weinig organisaties die hun bijeenkomsten in zoveel talen vertalen - de VN, de Navo en de EU, bijvoorbeeld - maar géén van hen zendt die bijeenkomsten integraal in al die talen over de hele wereld uit.

De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen mag dan op religieus gebied uniek zijn, maar met de satellietuitzendingen van de algemene conferenties heeft men beslist nóg een unieke dimensie aan de kerk toegevoegd!

Naar een redactioneel artikel van de websiteredacteur, met uittreksels uit een artikel van Jennifer Dobner.

Stijlgidsnotitie:Als u De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen in een artikel noemt, gebruik dan bij de eerste vermelding alstublieft de volledig naam van de kerk. Voor meer informatie over het gebruik van de naam van de kerk, zie onze onlineStijlgids.