Persbericht

Algemene conferentie is bron van adviezen en hoop voor Europese leden en vrienden van de kerk

Tweemaal per jaar komen leden en vrienden van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen tijdens de algemene conferentie bijeen om naar inspirerende en adviserende toespraken van een hedendaagse profeet en andere kerkleiders te luisteren.

De conferentie vindt in het paasweekend, 3 en 4 april, in Salt Lake City (Utah, VS) plaats en wordt wereldwijd live gestreamd. Deelnemers uit de hele wereld luisteren naar de boodschappen en ontvangen zo in deze roerige tijden hoop en gemoedsrust, antwoord op persoonlijke vragen en advies waarmee ze hun leven richting kunnen geven. 

GC2021_EUA_Clemente
GC2021_EUA_Clemente
Susana Lorente Clemente en haar man2021 by Intellectual Reserve, Inc. All rights reserved.
Download Photo

‘In de algemene conferentie horen we hoe we gelukkig kunnen zijn, welk pad we moeten kiezen en wat voor levenswijze tot het eeuwige leven leidt’, zegt Susana Lorente Clemente uit Cartagena (Spanje).

Miljoenen mensen nemen aan de halfjaarlijkse conferentie deel om Gods woord te horen bij monde van hen die Hij als kerkleiders roept. Door de toespraken van zijn dienstknechten kan men Gods liefde voelen en zijn stem door hun stem horen.

GC2021EUA_Fagg
GC2021EUA_Fagg
Leah en Simon Fagg2021 by Intellectual Reserve, Inc. All rights reserved.
Download Photo

Leah Fagg, een kerklid uit het Britse Essex, luistert in moeilijke tijden naar de algemene conferentie om dicht bij God, haar hemelse Vader, en zijn Zoon, Jezus Christus, te zijn.

‘Vooral dit afgelopen jaar was het belangrijk voor mij om te voelen dat onze hemelse Vader wist hoe ik me voelde: dat ik het soms niet meer aankon, en dat Hij zich bewust was van mijn angsten en onzekerheden enerzijds, en van mijn verlangens en hoop anderzijds. Ik wilde de aanwezigheid van de Heiland voelen. In de algemene conferentie vond ik wat ik nodig had’, zegt Fagg. 

GC2021EUA_Lopez
GC2021EUA_Lopez
Sabrina en Jairo Lopez2021 by Intellectual Reserve, Inc. All rights reserved.
Download Photo

De algemene conferentie heeft veel te bieden. Sabrina en Jairo Lopez wonen in Berlijn. Ze hebben troost, gemoedsrust en leiding ontvangen doordat zij naar de Heer luisterden bij monde van zijn profeet, apostelen en algemene autoriteiten.

‘Aan het eind van een bijeenkomst ben ik altijd gemotiveerd om moeilijkheden en taken aan te pakken, of gewoon met mijn dagelijkse routine – die soms best stresserend is – aan de slag te gaan. De algemene conferentie geeft me kracht, hoop en gemoedsrust’, zegt Sabrina Lopez.
 

‘Ik ontvang tijdens de algemene conferentie altijd duidelijke aanwijzingen over wat ik met mijn leven moet doen en wat ik moet verbeteren’, aldus Jairo Lopez. ‘Zo vinden we geluk en krijgen we antwoorden die we op geen enkele andere manier zouden krijgen.’

Hoewel de conferentie virtueel plaatsvindt en de toeschouwers over de hele wereld thuis kijken of luisteren, ervaren ze een verenigende kracht door bijeen te komen om samen te leren. In deze tijd van afstandsregels biedt de conferentie een gevoel van saamhorigheid.

GC2021EUA_Elvidge
GC2021EUA_Elvidge
Jane en Paul Elvidge2021 by Intellectual Reserve, Inc. All rights reserved.
Download Photo

Paul en Jane Elvidge wonen met hun kinderen in St Albans (Engeland). Hoewel ze naar elke halfjaarlijkse algemene conferentie uitkijken, zien ze er in het bijzonder naar uit om dit paasweekend het wereldwijde evenement te volgen.  

‘Door aan de algemene conferentie deel te nemen, voel je echt dat je deel uitmaakt van een geweldige internationale organisatie die onder leiding van de Heiland staat’, zegt Jane Elvidge. ‘Als je je voorbereidt en je openstelt, krijg je goddelijke leiding en antwoord op gebeden.’

Naast het gevoel van saamhorigheid en antwoord op persoonlijke vragen, gaat er ook een zekere verfrissende en zuiverende werking uit van de algemene conferentie.

‘Tijdens de conferentie stijg ik even boven de wereld uit en word ik door de toespraken gezuiverd en gesterkt. Ik voel me dan meer gemotiveerd om mijn reis met meer geloof, hoop en naastenliefde te hervatten’, aldus Paul Elvidge.

De kerk nodigt iedereen uit om tijdens het conferentieweekend Pasen te vieren met een uitvoering van Händels Messiah, verzorgd door The Tabernacle Choir en het Orchestra at Temple Square. Dit concert wordt op zondag 4 april 2021 om 11.00 uur Midden-Europese tijd op de officiële Facebookpagina’s en landelijke websites van de kerk gestreamd. Voor landen die de orthodoxe kalender volgen, vindt de uitzending op zondag 2 mei 2021 om 11.00 uur Midden-Europese tijd plaats.

Deelnemen

Wij nodigen iedereen uit voor de algemene aprilconferentie 2021. De conferentie bestaat uit vijf bijeenkomsten voor de leden en vrienden van de kerk. U vindt online meer informatie over de kijktijden.

Alle bijeenkomsten worden live op broadcasts.ChurchofJesusChrist.org in meer dan zeventig talen gestreamd. De bijeenkomsten zijn ook beschikbaar via de Evangeliebibliotheek, het Latter-day Saints Channel, radio, televisie, satelliet en andere digitale kanalen.

Bekijk de conferentie of lees de toespraken achteraf online op ChurchofJesusChrist.org. Ga voor meer informatie over deelname aan de algemene conferentie naar https://newsroom.churchofjesuschrist.org/article/5-ways-to-watch-general-conference-live.

Stijlgidsnotitie:Als u De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen in een artikel noemt, gebruik dan bij de eerste vermelding alstublieft de volledig naam van de kerk. Voor meer informatie over het gebruik van de naam van de kerk, zie onze onlineStijlgids.