Mormon Newsroom
Officiële verklaring

Paasboodschap van het Eerste Presidium – 2021

In deze paastijd gedenken we dankbaar de opstanding van onze Heer en Heiland, Jezus Christus. Wij verklaren vreugdevol en getuigen plechtig dat we dankzij Jezus Christus allemaal weer zullen leven.

De zending van Jezus Christus is de kern van Gods eeuwige plan. Hij is gekomen om Gods kinderen te verlossen. Dankzij de verzoening van de Heiland zullen wij allen opstaan en een onsterfelijk lichaam ontvangen, en kunnen wij voor het eeuwige leven in aanmerking komen. Jezus heeft gezegd:

‘Ik ben de Opstanding en het Leven; wie in Mij gelooft, zal leven, ook al was hij gestorven, en ieder die leeft en in Mij gelooft, zal niet sterven in eeuwigheid’ (Johannes 11:25–26).

God zij dank voor de verzoening van Jezus Christus en voor de gave van de opstanding!

Stijlgidsnotitie:Als u De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen in een artikel noemt, gebruik dan bij de eerste vermelding alstublieft de volledig naam van de kerk. Voor meer informatie over het gebruik van de naam van de kerk, zie onze onlineStijlgids.