Persberichten

Kerk reageert in 2012 op meer dan 100 rampen

In 2012 verschafte de kerk slachtoffers van 104 rampen in 52 landen honderdduizenden kilo’s voedsel, water, kleding, medische goederen, hygiënesets en andere hulpgoederen. Daarnaast organiseerden kerkleiders de vrijwillige inzet van duizenden kerkleden om hulpgoederen te distribueren en hulp te verlenen aan hen die door deze rampen waren getroffen. Daarbij werd meer dan 1,3 miljoen manuren aan vrijwilligerswerk gedoneerd (met een geschatte waarde van ruim 21 miljoen euro).

‘Als leden van de kerk, volgen wij Jezus Christus en zijn voorbeeld om alle mensen in nood te helpen’, aldus Steve Peterson, directeur welzijnsdiensten van de kerk, waaronder humanitaire hulpverlening en hulp bij rampen vallen.

De grootste hulpactie na een ramp die de kerk in 2012 uitvoerde was die na de orkaan Sandy. Ongeveer 28 duizend kerkleden droegen bijna driehonderdduizend uren vrijwilligerswerk bij in hun gemeenschap. Zij aan zij werkend met omwonenden ruimden zij afval en puin op aan de Amerikaanse oostkust.  De kerkleden hielpen ook met de distributie van voedsel, water, kleding, schoonmaakmiddelen, schoppen, generatoren, waterpompen en andere artikelen.

‘Als de kerk op een ramp reageert, verschaffen we goederen en vrijwilligers, maar onze noodhulp is eigenlijk een samenwerkingsverband van leden, buren en de gemeenschap’, zegt Lynn Samsel, directeur noodhulp van de kerk.

Na Sandy waren de grootste hulpacties van de kerk in 2012 die in Syrië (burgeropstand), de Filipijnen (tyfoons), de Verenigde Staten (tornado’s) en Japan (nasleep aardbeving en tsunami van 2011). Details aangaande de hulpacties van de kerk in deze gebieden vindt u hieronder, gevolgd door een lijst met alle rampenhulp van de kerk in 2012.

Syrië — burgeropstand en vluchtelingencrisis

 • Sinds maart 2011 zijn meer dan 150 duizend mensen wegens het geweld in Syrië naar Jordanië gevlucht.  Nog eens 150 duizend of meer Syriërs zijn naar Turkije gevlucht, en een nog groter aantal naar Libanon.
 • De kerk heeft met voedsel, babyvoeding, hygiënische artikelen, luiers, warme kleding, laarzen en dekens voorzien in de behoeften in de uitpuilende vluchtelingenkampen in Jordanië en Libanon.
 • Er zijn tweehonderdduizend dekens, vijftigduizend kinderjassen en veertien pallets met medische goederen geleverd aan de Syrische vluchtelingen in Turkije, en men heeft om meer hulp gevraagd.

Filipijnen — tyfoons

 • In augustus 2012 werd de omgeving van het Filipijnse Manila getroffen door een tropische storm, die ernstige overstromingen veroorzaakte en meer dan negenhonderdduizend mensen trof. Er waren ruim zeventig doden te betreuren.
 • De kerkleden in de Filipijnen verzamelden en distribueerden voedselpakketten, hygiënepakketten, dekens, kleding, huisraad en andere hulpgoederen onder de slachtoffers.

Verenigde Staten — tornado’s

 • Van maart tot oktober 2012 werd er in de Verenigde Staten melding gemaakt van meer dan negenhonderd tornado’s, met een dodental van 68. 
 • De grootste tornado’s kwamen in maart 2012 voor in het middenwesten en het zuiden.
 • De kerk verleende hulp in twaalf staten. Ruim tweeduizend vrijwilligers namen deel aan opruimwerkzaamheden.

Japan — nasleep aardbeving en tsunami

 • Op 11 maart 2011 werd Japan getroffen door een aardbeving met een kracht van 9 op de schaal van Richter.
 • In 2012 bleef de kerk verdere hulp verlenen in de plaatsen die door de tsunami waren getroffen.
 • De kerk stak bijna tienduizend euro in noodhulp en opruimwerk.
 • Er werd in de eerste maanden na de ramp 250 ton aan goederen gedistribueerd, onder meer voedsel, water, dekens, beddengoed, hygiënepakketten, kleding en brandstof.
 • Tot nu toe hebben ruim 31 duizend vrijwilligers van de kerk meer dan 608 duizend manuren in de noodhulp gestoken.
 • De kerk ging samenwerkingsverbanden aan met de overheid, vrijwilligers- en branche-organisaties.
 • In de omgeving van Sendai is een loopbaancentrum van de kerk leden en anderen die sinds de ramp naar werk zoeken van dienst. 

Rampenhulp per soort

In de volgende tabel vindt u een overzicht van de noodhulp die in 2012 is verleend, gesorteerd op de soort ramp:

 

Soort ramp

 

           Aantal hulpacties

 

 

Overstromingen/grondverschuivingen 

 

 31

 

 

Orkanen/tyfoons/wervelwinden

 

  5

 

 

Zwaar weer                          

 

 16

 

 

Aardbevingen   

 

  6

 

 

Branden

 

 10

 

 

Hongersnood 

 

  3

 

 

Vluchtelingen/ontheemden          

 

  6

 

 

Ziekte 

 

  1

 

 

Tornado’s

 

  6

 

 

Overige

 

 17

 

 

TOTAAL AANTAL HULPACTIES

 

104

 

 

Hulpacties bij rampen per land: in de volgende tabel staan de landen en regio’s die hulp ontvingen, alsmede de soorten rampen die er plaatsvonden:

 

Land/regio

Rampen

 

 

Afghanistan

Zwaar weer

 

 

Argentinië

Zwaar weer, tornado’s

 

 

Bolivia

Noodgoederen

 

 

Bosnië & Herzegovina

Zwaar weer

 

 

Brazilië

Overstromingen

 

 

Burkina Faso (Upper Volta)

Vluchtelingen/ontheemden

 

 

Cambodja

Zwaar weer

 

 

Colombia

Zwaar weer

 

 

Cuba

Orkaan

 

 

Dominicaanse Republiek    

Orkaan, overstromingen

 

 

Ecuador

Overstromingen/grondverschuivingen

 

 

Fiji

Overstromingen, zwaar weer

 

 

Griekenland

Voedsel en noodgoederen

 

 

Guatemala

Aardbeving, droogte, vluchtelingen/ontheemden

 

 

Haïti

Lange-termijnopruimprojecten na aardbevingen, overstromingen/grondverschuivingen

 

 

Honduras

Overstromingen

 

 

India

Overstromingen

 

 

Indonesië

Branden

 

 

Italië

Aardbevingen

 

 

Japan

Lange-termijnopruimprojecten na  overstromingen

 

 

Jordanië

Vluchtelingen/ontheemden

 

 

Kosovo

Zwaar weer

 

 

Laos

Overstromingen

 

 

Lesotho

Zwaar weer

 

 

Madagascar

Orkaan/wervelwind/tyfoon

 

 

Mali

Hongersnood, burgeropstand

 

 

Montenegro

Zwaar weer

 

 

Nieuw-Caledonië     

Overstromingen

 

 

Noord-Korea      

Overstromingen, hongersnood

 

 

Oeganda

Branden

 

 

Panama

Overstromingen

 

 

Papoea-Nieuw-Guinea      

Noodgoederen

 

 

Paraguay

Overstromingen/grondverschuivingen

 

 

Peru

Noodgoederen

 

 

Filipijnen

Aardbevingen Overstromingen

 

 

Republiek Congo

Explosies door branden

 

 

Roemenië

Zwaar weer

 

 

Rusland

Overstromingen

 

 

Rwanda

Overstromingen

 

 

Saint Lucia

Orkaan/wervelwind/tyfoon

 

 

Samoa           

Zwaar weer

 

 

Slovenië

Overstromingen

 

 

Taiwan

Zwaar weer, overstromingen

 

 

Trinidad & Tobago       

Tropische depressie

 

 

Tsjaad

Vluchtelingen/ontheemden

 

 

Turkije

Vluchtelingen/ontheemden

 

 

Uruguay

Tornado’s

 

 

Venezuela

Noodgoederen

 

 

Verenigde Staten          

Tornado’s, overstromingen, orkaan, zwaar weer, branden

 

 

Zimbabwe

Hongersnood

 

 

Zuid-Afrika     

Zwaar weer

 

 

Zuid-Sudan      

Overstromingen

 

            

Stijlgidsnotitie:Als u De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen in een artikel noemt, gebruik dan bij de eerste vermelding alstublieft de volledig naam van de kerk. Voor meer informatie over het gebruik van de naam van de kerk, zie onze onlineStijlgids.