Persbericht

Bediening vervangt huisonderwijs en huisbezoek

Jonge vrouwen van 14 tot 18 jaar krijgen meer mogelijkheden om te dienen

President Russell M. Nelson heeft tijdens de aprilconferentie aangekondigd dat de huisonderwijs- en huisbezoeksprogramma's van de kerk zullen worden vervangen door een gecoördineerde, meer persoonlijke aanpak die bekend staat als 'bediening'.

  

"Maandenlang hebben we gezocht naar een betere manier om op de manier van de Heiland geestelijke en tijdelijke behoeften van onze leden te vervullen", zei president Nelson. "We hebben de beslissing genomen om 'huisonderwijs' en 'huisbezoek' zoals we ze hebben gekend, met pensioen te laten gaan. In plaats daarvan zullen we een nieuwere, heiliger benadering van zorgzaamheid en bediening voor anderen implementeren. We zullen deze inspanningen eenvoudigweg 'bedienen' noemen. Doeltreffende inspanningen voor bediening worden mogelijk gemaakt door de aangeboren gaven van de zusters en door de onvergelijkbare macht van het priesterschap. We hebben allemaal zo'n bescherming nodig tegen de listen van de tegenstander."

            

Deze nieuwe onderneming wordt gezamenlijk gecontroleerd door de presidia van het ouderlingenquorum van een plaatselijke unit (volwassen mannen) en de ZHV (volwassen vrouwen), en maakt, net als de aankondiging van zaterdag om quorums van ouderlingen en hogepriestersgroepen te combineren, deel uit van een grotere inspanning om te vereenvoudigen en de bediening van de kerk verbeteren.

In tegenstelling tot de vorige programma's van huisonderwijs en huisbezoek, bevat de bediening niet een vaste maandelijkse boodschap in de tijdschriften van de kerk, noch een voorgeschreven manier om contact te houden, zoals maandelijkse persoonlijke bezoeken thuis, ook al zijn bezoeken belangrijk wanneer ze mogelijk zijn. De nieuwe methode richt zich op flexibiliteit voor de behoeften en omstandigheden van individuen over de hele wereld, in combinatie met driemaandelijkse face-to-face interviews tussen leiderschap en leden over persoonlijke en gezinsbehoeften.

De ZHV-president van de kerk, Jean B. Bingham, sprak later in de sessie om aan te kondigen dat het nieuwe bedieningsconcept jonge vrouwen van 14 tot 18 jaar zal betrekken als metgezellen van ZHV-zusters, op dezelfde manier dat jongemannen van 14 tot 18 jaar oud al jarenlang deelnemen aan huisonderwijs samen met volwassen broeders.

"Deze gelegenheid om deel te nemen aan de opbouw van het koninkrijk van God zal een enorm voordeel zijn voor jonge vrouwen, hen helpen om zich beter voor te bereiden op het vervullen van hun rollen als leiders in de kerk en de gemeenschap en als bijdragende partners in hun gezin," zei zuster Bingham.

Ouderling Jeffrey R. Holland van het Quorum der Twaalf Apostelen sprak ook zondagmiddag over de nieuwe bediening van de kerk.

"We hebben een door de hemel gezonden kans om zuivere religie onbevlekt voor God te demonstreren, om de weduwen en de wezen, de getrouwde en de alleenstaande, de sterke en de radeloze, de onderdrukte en de sterke, de gelukkige en de treurige te dienen. Kortom, wij allemaal, ieder van ons, want we moeten allemaal de warme hand van vriendschap voelen en een stevige geloofsverklaring horen," zei ouderling Holland. "Ons gebed van vandaag is dat elke man en vrouw - en onze oudere jonge mannen en jonge vrouwen - deze algemene conferentie dieper zullen bestuderen en in zich opnemen wat zal leiden tot oprechte zorg voor elkaar, alleen ingegeven door de reine liefde van Christus om dit te doen."

Deze dienende aanpassingen worden zo snel mogelijk geïmplementeerd door lokale leiders. Meer informatie is te vinden op ministering.lds.org , evenals deze vraag en antwoord voor leden .

Stijlgidsnotitie:Als u De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen in een artikel noemt, gebruik dan bij de eerste vermelding alstublieft de volledig naam van de kerk. Voor meer informatie over het gebruik van de naam van de kerk, zie onze onlineStijlgids.