Persbericht

Heiligen der Laatste Dagen steunen nieuw Eerste Presidium in plechtige samenkomst

Twee nieuwe leiders opgenomen in het Quorum der Twaalf Apostelen

President Russell M. Nelson is op zaterdag 31 maart 2018 in een plechtige samenkomst van kerkleden als profeet, ziener, openbaarder en president van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen gesteund.

Dallin H. Oaks is als eerste raadgever en Henry B. Eyring is als tweede raadgever gesteund in het Eerste Presidium – het hoogste bestuurslichaam van de kerk.

 

Het nieuwe Eerste Presidium was al op 16 januari bekendgemaakt en aan de media voorgesteld, maar de zaterdagmorgenbijeenkomst van de halfjaarlijkse algemene conferentie van de kerk, die in het Conferentiecentrum in Salt Lake City werd gehouden, was de eerste gelegenheid voor de heiligen der laatste dagen wereldwijd om hun nieuwe leiders publiekelijk steun te verlenen.

In deze plechtige samenkomst zijn ook twee nieuwe leden van het Quorum der Twaalf Apostelen bekendgemaakt. Ouderling Gerrit W. Gong en ouderling Ulisses Soares werden als de nieuwste leden van dat quorum gesteund. Zij bezetten de opengevallen plaatsen na het overlijden van president Thomas S. Monson en ouderling Robert D. Hales.

Stijlgidsnotitie:Als u De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen in een artikel noemt, gebruik dan bij de eerste vermelding alstublieft de volledig naam van de kerk. Voor meer informatie over het gebruik van de naam van de kerk, zie onze onlineStijlgids.