Persbericht

Ouderlingenquorum en hogepriestergroep worden in iedere wijk samengevoegd

"We hebben een dringende behoefte gevoeld om de manier waarop we om onze leden geven te verbeteren", zegt president Nelson

President Russell M. Nelson heeft zaterdagavond twee belangrijke organisatorische veranderingen aangekondigd om de heiligen der laatste dagen in wijken overal ter wereld te helpen meer als Jezus Christus te dienen.

 

"Vanavond kondigen we een ingrijpende herstructurering aan van onze Melchizedeks-priesterschapsquorums om het werk van de Heer effectiever te volbrengen," zei president Nelson tijdens de algemene priesterschapsbijeenkomst in het conferentiecentrum op Temple Square. In elke wijk worden de hogepriesters en de ouderlingen nu samengevoegd tot één ouderlingenquorum . [en] de samenstelling van het quorum [van de hogepriesters van de ring] zal gebaseerd zijn op de huidige priesterschapsroepingen."

Het priesterschap van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen is verdeeld in twee niveaus of orden - het Aäronisch priesterschap en het Melchizedeks priesterschap . Ouderling en hogepriester zijn twee van de ordeningen in de priesterschapsambten van het Melchizedeks priesterschap.

President Nelson, die de 17e president van de kerk werd op 14 januari 2018, zei dat de samenvoeging van de twee priesterschapsgroepen in één quorum maandenlang is bestudeerd, beoordeeld en verfijnd. De belangrijkste reden voor de verandering, zei hij, is de behoefte aan een effectievere bediening.

"We hebben een dringende behoefte gevoeld om de manier waarop we om onze leden geven te verbeteren", zei hij. "Om dat beter te doen, moeten we onze priesterschapsquorums versterken om meer richting te geven aan het dienen van liefde en steun die de Heer voor zijn heiligen beoogt. Deze aanpassingen zijn geïnspireerd door de Heer. Als we ze implementeren, zullen we nog effectiever zijn dan we eerder zijn geweest."

Later in de sessie zei ouderling Ronald A. Rasband van het Quorum der Twaalf Apostelen dat deze verandering de kerkelijke organisaties voor volwassen mannen (ouderlingenquorums) en volwassen vrouwen (ZHVhelpt hun inspanningen op het vlak van bediening te harmoniseren.

"[Deze veranderingen] stellen de bisschop in staat om meer verantwoordelijkheden te delegeren aan het ouderlingenquorum en ZHV-presidenten zodat de bisschop en zijn raadslieden zich kunnen concentreren op hun primaire taken - met name de leiding over de jonge vrouwen en de jonge mannen die het Aäronisch priesterschap dragen," zei ouderling Rasband.

Ouderling D. Todd Christofferson van het Quorum der Twaalf Apostelen en president Henry B. Eyring van het Eerste Presidium hebben de verandering zaterdagavond behandeld.

"[Deze veranderingen laten] quorumleden van alle leeftijden en achtergronden profiteren van het perspectief en de ervaring van elkaar en van mensen in verschillende levensfasen," zei ouderling Christofferson. "Het biedt ook extra mogelijkheden voor ervaren priesterschapsdragers om anderen te begeleiden, waaronder toekomstige ouderlingen, nieuwe leden, jonge volwassenen en mensen die terugkeren naar activiteiten van de kerk. Ik kan niet voldoende uitdrukken hoe opgewonden ik ben om na te denken over de steeds belangrijker rol die ouderlingenquorums in de toekomst zullen spelen. De wijsheid, ervaring, capaciteit en kracht die in deze quorums te vinden zijn, voorspellen een nieuwe dag en een nieuwe standaard voor priesterschapsdiensten in de hele kerk."

"President Nelson heeft een geïnspireerde stap voorwaarts aangekondigd in het georganiseerde plan van de Heer voor zijn kerk", voegde president Eyring eraan toe. "Sinds [de vroege dagen van de kerk] heeft de Heer verschillende manieren gebruikt om zijn heiligen te helpen om voor elkaar te zorgen. Nu heeft hij ons gezegend met versterkte en verenigde quorums op wijk- en ringniveau - quorums die werken in coördinatie met alle wijkorganisaties."

Deze quorumaanpassingen zullen zo snel mogelijk door lokale leiders worden geïmplementeerd.

Stijlgidsnotitie:Als u De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen in een artikel noemt, gebruik dan bij de eerste vermelding alstublieft de volledig naam van de kerk. Voor meer informatie over het gebruik van de naam van de kerk, zie onze onlineStijlgids.