Persbericht

De FamilySearch-website: een van de beste genealogische informatiebronnen

De kerk vat genealogisch onderzoek serieus op. Haar website FamilySearch.org krijgt meer dan tien miljoen bezoeken per dag, wat aangeeft wat een toewijding, werkuren van vrijwilligers en gewijde geldmiddelen er gestoken worden in het voortstuwen van dit werk, niet alleen ten behoeve van de voorouders van de kerkleden, maar ook om mensen over de hele wereld te helpen met uitzoeken van hun familiegeschiedenis.

In afdeling 110 van de Leer en Verbonden wordt verklaard dat een van de grootste profetieën aangaande de laatste dagen vervuld werd toen de profeet Elia in de Kirtlandtempel aan Joseph Smith en Oliver Cowdery verscheen om de macht tot het bezegelen van familiebanden weer op aarde terug te brengen.

Familysearch.org is een van de populairste genealogiewebsites ter wereld.

Meer dan 150 miljoen mensen hebben sinds de lancering in 1999 op de site rondgekeken. FamilySearch.org is het meest gevonden onbetaalde zoekresultaat op Google voor de zoekopdracht ‘genealogy research’. De site is opgezet door De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen en het publiek kan er gratis gebruik van maken.

Er staan meer dan een miljard namen in de doorzoekbare gegevens op de site en veel gegevens zijn makkelijker te vinden omdat ze door vrijwilligers zijn geïndexeerd. Momenteel verwerken ruim 125 duizend indexeringsvrijwilligers over de hele wereld meer dan een miljoen namen per dag. Ongeacht iemands godsdienst, leeftijd of technische deskundigheid, nodigt de kerk iedereen uit om deel te nemen aan het indexeren: er is niet meer voor nodig dan een computer en een internetverbinding. Er staat een online toepassing in zeven talen voor op Familysearch.org.

Daar FamilySearch.org sinds de lancering meer dan vijftien miljard bezoeken heeft gehad, blijkt het bestaan van de site geen geheim meer te zijn. Meer informatie over voorouders vinden, kan opwindend en verslavend zijn. Dessa Fountaine, familiehistorisch consulente in de ring West Jordan-Bingham Creek (Utah, V.S.) zegt daarover: ‘Er is op de site zo veel informatie over je voorouders te vinden. Ik heb in één maand voor mijn baas een acht centimeter dikke map helemaal gevuld met biografieën en originele aktes van geboorten, sterfgevallen en huwelijken.’

Er staan onderzoekstips en -gidsen op de site, en adviezen van FamilySearchdeskundigen. En de gebruikers kunnen er hun eigen familiehistorische kennis met anderen delen.

Zuster Fountaine vervolgt: ‘Als je op de site naar een familiestamboom kijkt, kun je zien of er andere familieleden aan dezelfde lijn werken. Het is een fantastische site.’

FamilySearch is zowel voor ervaren als beginnende genealogen. En er is zowel online hulp beschikbaar als via plaatselijke leden. Neem voor plaatselijke hulp contact op met het netwerk van centra voor familiegeschiedenis op het volgende e-mailadres: sup¬port@familysearch.org.


Ryan Morgenegg, redactiemedewerker Church News

Stijlgidsnotitie:Als u De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen in een artikel noemt, gebruik dan bij de eerste vermelding alstublieft de volledig naam van de kerk. Voor meer informatie over het gebruik van de naam van de kerk, zie onze onlineStijlgids.