De Perskamer Blog

De zegeningen van gezinsavond

Zendingskoppel getuigt hoe gezinsavond voor hen altijd belangrijk was

 

Wij zijn in ons gezin gezegend met zeven kinderen en wij kunnen ons niet voorstellen hoe ons leven zonder hen zou zijn. Wij hebben een sterke overtuiging van het bouwen van gezinsbanden en in onze kerk wordt ons gevraagd om wekelijks een avond met elkaar door te brengen. Wij noemen dit gezinsavond en wij zijn hiermee begonnen toen onze kinderen nog klein waren. Tijdens hun jeugd hebben wij dit trouw iedere week gedaan.

Het geestelijk gedeelte van onze gezinsavond bestond uit samen zingen, bidden en het geven van een korte les of het vertellen van een goede ervaring. Ieder kind kreeg bij toerbeurt de verantwoordelijkheid om een taak uit te voeren. Na het geestelijk gedeelte waren er spelletjes en lekkere versnaperingen die ook door de kinderen werden verzorgd. Omdat wij vanaf jonge leeftijd met gezinsavond waren begonnen was het voor de kinderen als vanzelfsprekend om mee te doen.

Toen gezinsavond in 1915 door de leiders van onze kerk werd geïntroduceerd, gaven zij de belofte dat als de leden van de kerk deze raad zouden volgen hier veel goeds uit zou voortkomen. Wij bevestigen dat dit waar is. Onze kinderen zijn nu getrouwd en hebben zelf hun gezin maar enkele van de gelukkigste momenten uit hun jeugd zijn verbonden met gezinsavond. Nog steeds halen ze met veel plezier herinneringen op en wij zijn overtuigd dat er een zegen rust op de families die dit regelmatig doen.

Broeder en zuster Hill

Het Blog bladeren

Over: Deze blog wordt beheerd en geschreven door personeel van de afdeling Public Affairs van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen. De informatie is betrouwbaar en nauwkeurig, maar moet niet per se worden beschouwd als een officiële verklaring van de kerk. Het doel van deze blog is om journalisten, bloggers en het publiek aanvullende context en informatie te bieden over openbare kwesties die betrekking hebben op de kerk. Ga voor officiële persberichten en uitspraken van de kerk naar de homepage van MormonNewsroom.org

Stijlgidsnotitie: Als u De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen in een artikel noemt, gebruik dan bij de eerste vermelding alstublieft de volledig naam van de kerk. Voor meer informatie over het gebruik van de naam van de kerk, zie onze onlineStijlgids.