De Perskamer Blog

Eerbetoon aan moeders

Daarna zeide Hij tot de discipel: ‘Zie, uw moeder’. En van dat uur af nam de discipel haar bij zich in huis’ (Johannes 19:27)

Enige tijd geleden gaf een voormalig profeet van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen, president Benson, de volgende raad aan moeders:

  1. Neem altijd de tijd om op cruciale kruispunten in het leven van je kinderen te zijn, of ze nu zes of zestien jaar oud zijn.
  2. Neem tijd om een echte vriend voor je kinderen te zijn.
  3. Neem de tijd om met je kinderen te lezen.
  4. Neem de tijd om met je kinderen te bidden.
  5. Neem de tijd om een betekenisvolle gezinsavond te hebben; laat dit deel uit maken van je familietradities.
  6. Neem de tijd om zo vaak mogelijk bij elkaar te zijn tijdens maaltijden
  7. Neem de tijd om de Schriften als gezin te lezen
  8. Neem de tijd om dingen samen te doen als gezin.
  9. Neem de tijd om je kinderen te onderwijzen
  10. Neem de tijd om echt van je kinderen te houden. De liefde van een moeder benadert de liefde van Christus.

 

Deze raad heeft Jenn de Jonge, een 39-jarige moeder van zeven kinderen, zich ter harte genomen. Geboren in droge en warme St. George, Utah in de Verenigde Staten van Amerika groeide Jenn op als lid van de kerk, in de volksmond ‘Mormonen’ genoemd. Als vierde kind uit een gezin van vijf, wist Jenn al op jonge leeftijd dat zij graag moeder wilde worden van veel kinderen.

2015 04 05 12.18.16

Studie en moederschap
Na haar studie Duits en Aardrijkskunde kwam zij van 1996 tot 1998 op zending hier in Nederland en ze sloot het koude kikkerland direct in haar hart. Dit maakte dat zij na haar zending terugkeerde om hier te werken en te studeren (sociale geografie, universiteit Utrecht). Deze keuze had blijkbaar nog een andere reden, aangezien ze in 2000 de liefde van haar leven vond: Jelmer, de vader van haar inmiddels zeven kinderen.
Voor Jenn is haar belangrijkste roeping om samen met Jelmer hun kinderen op te voeden en haar studie vormt daarbij een belangrijke hulp. “Ik wilde altijd studeren, zodat ik dat kon gebruiken om mijn kinderen te helpen. Ik was nooit carrièregericht. Ik heb altijd geprobeerd om de kinderen enthousiast te maken over leren. Als moeder wilde ik dat mijn kinderen net zo enthousiast zouden zijn over nieuwe dingen als ikzelf. Ik heb daar van alles bij gebruikt: boeken en vooral visuele dingen, die ik voor hen maakte….. Maar de kinderen zijn allemaal anders. Bij elk kind had ik een andere aanpak. ” De kinderen worden van jongs af zelfstandigheid geleerd, zodat Jenn niet alles voor hen hoeft te doen. Jenn kent ieder kind en zijn/haar behoefte, waar ze handig op in speelt door ieder kind individueel te voorzien van wat het kind nodig heeft.

2015 03 24 07.48.53

De dagelijkse werkzaamheden
De dag begint rond half zeven in de ochtend. De jongste drie kinderen hebben haar hulp nog nodig bij het aankleden. “Ik ben meer een coach voor de oudere kinderen, omdat zij vrijwel alles zelf doen. Ik herinner hen aan hun boeken, hun lunch… waar is je tas? Het is voor ons spitsuur, maar als ze eenmaal weg zijn dan ga ik aan de gang met huishoudelijke dingen of doe ik de boekhouding van ons bedrijf. We hebben zoveel was en zoveel afwas….. Ik probeer dat wat ik moet doen voor drie uur ’s middags af te ronden, zodat als de kinderen uit school komen, ik met hen kan praten of nog even met hen kan spelen.”
De vraag ‘hoe krijgt ze het allemaal voor elkaar?’ werd door Jenn verklaard door haar motto: “Ik zie mezelf als een onbegrensd wezen. Als ik het met de Heer doe, kan ik alles.. Ik weet dat ik niet alles zelf kan doen, ik besef dat ik hulp moet vragen, maar ik weet dat als het goed is, de Heer mij zal helpen en dan zal het lukken”

2015 05 05 12.51.59

Eeuwige gezinnen
Het gezin is voor haar het belangrijkst. “Hemelse Vader wil graag dat we gelukkig zijn. Je kan, als dit leven voorbij is, niets meenemen, behalve je herinneringen en je familie.” (Leden van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen geloven dat gezinnen ook na de dood bij elkaar kunnen zijn.) “Ik probeer mijn kinderen te leren dat zij de Heer en elkaar als belangrijkste moeten beschouwen”.

Jenn De Jonge 041

Moederdag
Een typische Moederdag betekent voor Jenn dat ze er als gezin op uit trekken met de fiets. Daarnaast vindt ze het geweldig als de kinderen iets maken voor haar, zoals kleine briefjes met ‘ik houd van jou’. Een van haar herinneringen gaat uit naar Moederdag, zo’n tien jaar geleden toen haar twee oudste jongens haar ontbijt op bed brachten met in een beker een paar vers geplukte paardenbloemen. “Zelfgeplukte bloemetjes van mijn zoons van vier en drie jaar oud, is het beste wat er is….”
Moeder zijn van zo’n groot gezin is niet altijd even gemakkelijk. Herkenbaar, ook voor moeders met een klein gezin, zullen de momenten zijn waarop het allemaal net even te veel is. Dit is ook wat Jenn overkwam. Ze probeert steeds eerlijk te zijn naar haar kinderen. Zo verduidelijkte ze op dit drukke, overweldigend moment aan haar kinderen, dat ze een zware dag had en dat het even moeilijk was voor haar. Ze vroeg haar kinderen om lief te zijn om het haar wat makkelijker te maken, waarop de oudste zoon de kleintjes onder zijn hoede nam en hen maande om stil te zijn voor mama. Een tweede legde een arm op haar heen en zei: ‘Het komt goed, mama’. “Dit zijn de momenten waar ik het voor doe.” Menig moeder begrijpt wat Jenn hier bedoelt.

2015 04 26 18.50.12

Van moeder tot moeder
“Het is essentieel te weten wie je bent, positief te zijn en te beseffen dat je een kind van God bent. Zie situaties niet als een probleem, maar als een gelegenheid! Verlies jezelf niet in je werk, roeping, hobby of andere activiteit. Ga voort in geloof – neem de eerste stap en de Heer zal je helpen met de rest. Doe alles wat je kan, geef alles wat nodig is en lukt het dan nog niet? – laat het dan over aan de Heer”. Een boodschap die Jenn graag wilde achterlaten voor moeders, die de zorg dragen over het kostbaarste bezit van deze wereld, dat ons wordt/werd toevertrouwd – namelijk kinderen.

2015 04 05 14.23.56

 

Het Blog bladeren

Over: Deze blog wordt beheerd en geschreven door personeel van de afdeling Public Affairs van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen. De informatie is betrouwbaar en nauwkeurig, maar moet niet per se worden beschouwd als een officiële verklaring van de kerk. Het doel van deze blog is om journalisten, bloggers en het publiek aanvullende context en informatie te bieden over openbare kwesties die betrekking hebben op de kerk. Ga voor officiële persberichten en uitspraken van de kerk naar de homepage van MormonNewsroom.org

Stijlgidsnotitie: Als u De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen in een artikel noemt, gebruik dan bij de eerste vermelding alstublieft de volledig naam van de kerk. Voor meer informatie over het gebruik van de naam van de kerk, zie onze onlineStijlgids.