First-Presidency-Covid_picture.jpeg
Persbericht

Eerste Presidium spoort heiligen der laatste dagen aan om waar nodig een mondkapje te dragen en zich tegen COVID-19 te laten vaccineren

‘We kunnen deze strijd winnen als iedereen de verstandige en weloverwogen aanbevelingen van medische experts en overheidsvertegenwoordigers opvolgt’

Het Eerste Presidium van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen heeft op donderdag 12 augustus 2021 de volgende boodschap naar kerkleden over de hele wereld doen uitgaan:

Geliefde broeders en zusters,

We voeren nog steeds strijd tegen de desastreuze gevolgen van COVID-19 en varianten daarvan, een aanhoudende pandemie. We willen al het mogelijke doen om de verspreiding van deze virussen in te dammen. We weten dat bescherming tegen de ziekten die ze veroorzaken alleen mogelijk is door een zeer hoog percentage van de bevolking te vaccineren.

Om de blootstelling aan deze virussen te beperken, sporen we u aan om in openbare bijeenkomsten een mondkapje te dragen als voldoende afstand houden niet mogelijk is. Ook sporen we eenieder aan zich ter bescherming tegen een dergelijke ernstige besmetting te laten vaccineren. De beschikbare vaccins zijn veilig en doeltreffend gebleken.

We kunnen deze strijd winnen als iedereen de verstandige en weloverwogen aanbevelingen van medische experts en overheidsvertegenwoordigers opvolgt. Weet dat wij al Gods kinderen oprecht liefhebben en zeer met u allen begaan zijn.

Het Eerste Presidium

Russell M. Nelson
Dallin H. Oaks
Henry B. Eyring

Stijlgidsnotitie:Als u De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen in een artikel noemt, gebruik dan bij de eerste vermelding alstublieft de volledig naam van de kerk. Voor meer informatie over het gebruik van de naam van de kerk, zie onze onlineStijlgids.