News Story

EU-kantoor presenteert leerplan om radicalisering tegen te gaan

Op 25 februari 2015 presenteerde dr. Brian Grim, voorzitter van de Business & Religious Freedom Foundation, een nieuwe interreligieuze benadering om radicalisering in risicogroepen tegen te gaan. Het evenement was georganiseerd door het kantoor voor de Europese Unie van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen en bracht vertegenwoordigers van geloofsgemeenschappen, NGO’s en maatschappelijke organisaties bijeen. De presentatie werd ingeleid door ouderling Timothy Dyches, tweede raadgever in het presidium van het gebied Europa van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen.

Brian Grim

Brian Grim begon zijn presentatie met ervaringen die hij zelf in China, Europa, Saoedi-Arabië en de Verenigde Arabische Emiraten had opgedaan. Hij beschreef hoe zijn visie zich na de aanslag op de Amerikaanse ambassade in Teheran in 1979 had ontwikkeld. In die periode werden Iraanse studenten in de VS vijandig bejegend voor iets waar zij niets mee te maken hadden. Hij besefte dat de enige radicale reactie op radicalisme en haat ‘radicale liefde’ was. 

Hij vertelde iets over de bevindingen uit zijn sociologisch onderzoek. Daaruit blijkt bijvoorbeeld dat ruim acht op de tien mensen in de wereld een religie aanhangen, en dat van de 16% die dat niet doet, er velen wel een godsdienstige overtuiging of gewoonte op nahouden. Uit onderzoeken van Pew Research blijkt dat godsdienstvrijheid op twee belangrijke manieren beperkt wordt: door overheidsrepressie en door maatschappelijke vijandigheden.

Dr. Grim ging vervolgens dieper in op het initiatief. Hij legde uit dat radicalisering, met name onder jongeren die in een westerse democratie opgroeien, vaak veroorzaakt wordt door marginalisering, armoede, werkloosheid, gebrek aan visie en onderwijs. De kern van dr. Grims initiatief is de samenwerking tussen toonaangevende interreligieuze groeperingen, businessscholen en onderwijsinstellingen om het ‘leerplan zelfredzaamheid’ zoals de heiligen der laatste dagen dat kennen, tot een toolkit voor interreligieuze toepassing te bewerken.

Het leerplan zal zelfredzaamheid als levenswijze bevorderen en mensen er bewust en actief toe zetten om in de behoeften van zichzelf en hun gezin te voorzien. Het programma zal uitgaan van de zes thema’s voor een evenwichtig leven, waarop het leerplan zelfredzaamheid is gebaseerd: opleiding, gezondheid, een baan, eigen productie en rentmeesterschap, gezinsfinanciën en geestelijke kracht. Interreligieuze opleidingsteams met vrijwilligers uit zowel het plaatselijke bedrijfsleven als de geloofsgemeenschappen zullen dit initiatief vorm gaan geven. Deze combinatie is een unieke en essentiële component van het programma. Mensen met echte zakelijke kennis en mensen uit uiteenlopende geloofsgenootschappen bieden echte alternatieven voor radicalisering die de kop opsteken onder omstandigheden die isolement en wanhoop in de hand werken.

Elder Timothy Dyches

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dr. Grims presentatie werd ingeleid door ouderling Timothy Dyches. Hij zette de basiswaarden van de toolkit zelfredzaamheid uiteen die de kerk heeft ontwikkeld en die de kern van dr. Grims initiatief vormt. De toolkit wordt wereldwijd door professionals en vrijwilligers van de kerk gebruikt om mensen die in financiële nood zijn of zonder werk zitten zelfredzaam te helpen worden, zodat ze voor zichzelf en hun gezin kunnen zorgen. Hij zei: ‘Het programma is er echt op gericht om mensen hoop en uitzicht op een goed leven en persoonlijke ontplooiing te bieden. Anders zijn ze veel vatbaarder voor radicalisering. We bieden ze graag een beter alternatief, dat hun hoop biedt en hun de kans biedt om zich te ontplooien en zichzelf en hun gezin te onderhouden.’

Wie meer wil weten over dit initiatief kan contact opnemen met het kantoor voor de Europese Unie van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen EUOffice@ldschurch.org.

Het kantoor voor de Europese Unie van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen in Brussel werkt samen met en bevordert de dialoog tussen belanghebbenden in de EU, zoals opinieleiders, academici, en religieuze en politieke leiders die zich inzetten voor godsdienst- en geloofsvrijheid, humanitaire hulp, vrijwilligerswerk en jongeren. Het kantoor is tevens lid van het Europees Platform ‘religieuze onverdraagzaamheid en discriminatie’ (EPRID), een netwerk van maatschappelijke organisaties, met inbegrip van religieuze en niet-religieuze verenigingen, dat wil bijdragen tot de collectieve bevordering en bescherming van het recht op vrijheid van godsdienst of geloof in de wereld volgens artikel 18 van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens.

 

 

 

 

Stijlgidsnotitie:Als u De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen in een artikel noemt, gebruik dan bij de eerste vermelding alstublieft de volledig naam van de kerk. Voor meer informatie over het gebruik van de naam van de kerk, zie onze onlineStijlgids.