Persbericht

Europese heiligen der laatste dagen bedenken nieuwe manieren om vluchtelingen te helpen

Hulpverlening wordt in heel Europa voortgezet

Gezien de toenemende stroom vluchtelingen uit Oost-Europa blijft De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen actief deelnemen aan de hulpacties die overal in Europa plaatsvinden. Deze inspanningen omvatten het opzetten van formele structuren (zoals het hieronder beschreven Comité voor noodhulp) en informele netwerken met andere gevestigde humanitaire organisaties om de slachtoffers van het voortdurende conflict te helpen.

‘We proberen te doen wat Jezus van ons verlangt: de onderdrukten steun verlenen. Daarom willen we dat de juiste hulpgoederen, financiële steun en mankracht daar worden ingezet waar ze het hardst nodig zijn – en wel zo snel mogelijk’, zegt ouderling Massimo De Feo, president van het gebied Europa.

Deze zorg heeft geleid tot de oprichting of heractivering van hulpverleningsraden en -structuren in het hele gebied, waar plaatselijke priesterschapsleiders en leidsters van de kerk het werk coördineren, in nauwe samenwerking met en onder leiding van het presidium van het gebied Europa.

Het gebiedspresidium van Europa is het bestuursorgaan van de kerk in 38 Europese landen en houdt toezicht op de humanitaire noodhulp en financiering van vluchtelingenhulp door de kerk.

Ouderling Rubén V. Alliaud, tweede raadgever in het presidium van het gebied Europa, zegt dat ‘het presidium op de huidige gebeurtenissen had vooruitgezien, en daarom onmiddellijk klaarstond om een noodcomité te vormen dat alle noodhulp in het gebied coördineert.’

Dit werk wordt aangestuurd door de priesterschapslijn en ondersteund door de medewerkers in het gebiedskantoor Europa in Frankfurt am Main. Het comité coördineert de hulpverlening met plaatselijke leiders via gebiedszeventigers en zendingspresidenten in de getroffen landen. Meer dan 600 Oekraïense vluchtelingen die lid zijn van de kerk zijn rechtstreeks geholpen. Ouderling Alliadu zegt dat ‘het bijna overweldigend is om te zien hoeveel mensen bereid zijn om te dienen’.

Een specifiek initiatief dat in deze door de priesterschap geleide raden tot stand is gekomen, is het Systeem partnergemeentes, dat is opgezet om gemeentes van de kerk aan de grens met Oekraïne te ondersteunen en het humanitaire werk daar efficiënter te organiseren. In het systeem werken 19 Duitse, Zwitserse en Oostenrijkse ringen samen met 24 gemeentes uit landen in het gebied Europa die een grens met Oekraïne hebben. Een ring is een groep kerkgemeentes in een geografisch gebied.

Dit Systeem partnergemeentes voorziet in een directe communicatielijn en een ondersteuningssysteem tussen die grensgemeentes die hulp nodig hebben en de partnergroepen die met hen verbonden zijn om hulp te verlenen. Peter Huber, lid van het Crisisteam van het gebied Europa, die aan het project bijdraagt, zegt dat ‘het een enorme uitdaging is om tegemoet te komen aan de behoeften van vluchtelingen die de 2.000 kilometer lange Oekraïense grens oversteken. ‘De mensen in het noorden hebben bijvoorbeeld andere behoeften dan de mensen in het zuiden.’ Huber zegt verder dat ‘de leden niet alleen maar een cheque willen uitschrijven. Ze willen er emotioneel bij betrokken zijn.’

Greg Pawlik, een vrijwillige vluchtelingencoördinator voor de kerk in Polen, zegt over zijn rol: ‘Eindelijk kan ik mijn godsdienst echt in praktijk brengen.’ Julie Wondra, organisatieadviseuse voor Oost-Europa, zegt: ‘De liefde en het verlangen om te helpen is ongelooflijk. De mensen worden op hartsniveau tot elkaar gebracht.’

De kerk heeft inmiddels een nieuwe financiële bijdrage van vier miljoen dollar aangekondigd om de vluchtelingen in Europa te helpen. De bijdrage is geschonken aan de Hoge Commissaris voor Vluchtelingen van de Verenigde Naties en aan het Wereldvoedselprograma om de slachtoffers van de humanitaire crisis in Oekraïne te helpen.

Hieronder vindt u enkele nieuwe hoofdpunten van de manier waarop de kerk in Europa in de huidige crisis hulp verleent. Voor eerdere hoofdpunten, klikt u hier en hier.

Polen

Krakau ligt in de frontlinie van de vluchtelingenstroom uit Oekraïne. Agata Tudor-Hart, leidster van de vrouwenorganisatie in de plaatselijke gemeente, is tijdelijk vluchtelingencoördinator in een nieuw informeel vluchtelingennetwerk. Zij stuurde vrijwilliger Eric Schroedter naar het treinstation van Krakau – waar het wemelde van de vluchtelingen – om een vrouw te zoeken die Marina heette. ‘Toen ik 90 minuten lang onbekende gezichten afgezocht had, greep een vrouw mijn arm beet, omdat ze mijn zendelingen-naamplaatje had gezien.’ Schroedter zei: ‘Marina?’ Ze knikte enthousiast met een brede glimlach. ‘Die dag heeft God niet alleen onze gebeden verhoord, maar ook die van hen.’

‘In Warschau zegt niemand: “Dat kan ik niet”, zegt Agnieszka Mazurowska, coördinator in de hoofdstad van Polen. ‘Wij doen niet meer dan alle anderen in Polen. Zelfs onze vrienden van ver weg helpen mee.’ Sommige oud-leden van de gemeente zijn vanuit het buitenland online gegaan om ingeblikt voedsel voor de vluchtelingen in Warschau te bestellen. Mazurowska vertelt het verhaal van een moeder en haar zwangere tienerdochter. De ontredderde dochter, die pas drie maanden geleden is getrouwd, moest haar vader en echtgenoot in Oekraïne achterlaten (de meeste Oekraïense mannen tussen 18 en 60 jaar zijn verplicht te blijven). Mazurowska zegt: ‘Ik kon haar niet gelukkig maken, dat was niet mogelijk. Maar ik heb geprobeerd haar verdriet wat te verzachten.’

Yulia, haar ouders en haar 12-jarige zoon zijn uit Kiev geëvacueerd, terwijl haar man achterbleef. Toen haar groep medevluchtelingen van 25 tot 66 uitgroeide, werd Yulia hun leidster. Ze leidde hen in gebed en noemde hen ‘een groep Oekraïners met een verenigd hart’. In haar eigen woorden vertelde ze over de tempelervaring die haar op haar reis heeft geholpen. ‘Het is een traditie om naar de tempel te gaan als onze kinderen 12 worden. We gingen op de 12e verjaardag van onze zoon, de dag voordat de oorlog uitbrak. Al onze familieleden gingen naar de tempel. We bevonden ons op de mooiste, veiligste en heiligste plek ter wereld. We voelden Gods liefde.’ Yulia en haar gezin zijn nu in Krakau (Polen). Ze bereiden zich voor om naar Duitsland te gaan en bij familie in te trekken.

Mariia’s familie is de afgelopen weken uiteengerukt. Haar vader, moeder en een broer blijven in Oekraïne achter, terwijl zij en haar zus naar het westen trekken in een poging om zich bij haar broer te voegen. Hoewel ze in Donetsk woont, in het oosten van Oekraïne, was ze op een conferentie voor jongvolwassenen in het westen van Oekraïne toen de oorlog uitbrak. Ze was niet in staat om naar huis terug te keren. Zij en haar zus besloten niet naar huis te gaan en gingen samen met 20 andere conferentiegangers naar Lviv (Oekraïne).

Daar ontmoetten ze 16 anderen, en de grote groep ging op weg naar Krakau. Met behulp van een door de kerk gesponsord Facebook-programma kon ze hulp vinden die specifiek op haar situatie was afgestemd. Ze bleef maar één dag in Krakau. Ondanks de breuk met haar familie zei ze: ‘Ik weet dat God van me houdt, dat Hij weet wie ik ben en dat Hij een plan voor me heeft. Ik heb veel wonderen gezien. Ik weet dat onze hemelse Vader ziet wat ik doe.’ 

Greg Pawlik, een lid van de kerk in de gemeente Krakau, gaf een man uit het grensgebied een lift en besprak wat hij kon doen om hem te helpen. In het Oekraïens vroeg Pawlik aan de man of hij Engels sprak. Hij zei in het Oekraïens: ‘Ik ken maar één zin in het Engels: Ik ben lid van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen.’

Pawlik sprak ook met een ander gezin van de kerk, dat ook uit Oekraïne vluchtte. Zij lieten hun laatste familiefoto zien, die hun dochter begin februari bij de Kievtempel had genomen. Vlak nadat de oorlog uitbrak, werd de Kievtempel gesloten. De gezinsleden zijn nu van elkaar gescheiden. De moeder en haar twee kinderen moesten de vader en echtgenoot achterlaten. Zij worden gehuisvest en gevoed door de gemeente Gdańsk, die slechts 10 leden telt. Ze bewaart deze foto dicht bij haar hart, omdat ze niet weet of ze ooit weer samen zullen zijn.

Italië

De ringen Milaan-Oost en Milaan-West in Italië hebben zich aangesloten bij het consulaat-generaal van Oekraïne in Italië om essentiële goederen voor de bevolking van Oekraïne in te zamelen. Jongeren van 14 tot 30 hebben in de stad lijsten met benodigde materialen verspreid, en kinderen hebben tekeningen gemaakt om met de pakketten mee te sturen. Leden, zendelingen en vrienden van de kerk hebben zelf gedoneerd en alles ingezameld wat door het consulaat was gevraagd. Tientallen mensen sorteerden, verpakten en laadden 25 pallets met 551 dozen dekens, kleding, voedsel, medische goederen en verzorgingsproducten op vrachtwagens die door het consulaat waren aangeboden om naar Oekraïne te gaan. Zie dit artikel in de Newsroom van Italië om meer over dit dienstverleningsproject te weten te komen.

Luxemburg

Leiders en leden van de kerk in Luxemburg zijn begonnen met het inzamelen van belangrijke artikelen voor de vluchtelingen die in Polen, Roemenië en Slowakije binnenkomen. Ze werken samen met de in Roemenië gevestigde organisatie Association MGM die hulp bij de grens verleent. Leden in Luxemburg sluiten zich ook aan bij L’Ukraine, dat al steun verleent aan de inspanningen tussen Luxemburg en de regio Donetsk in Oekraïne. Honderden dozen met donaties zijn ingezameld, gesorteerd en naar de belangrijkste regio’s vervoerd waar vluchtelingen worden opgevangen. De jongevrouwen van de wijk begonnen een project in plaatselijke scholen om meer goederen in te zamelen. Ze besteedden de daaropvolgende week een avond aan het sorteren en inpakken ervan.

Via plaatselijke bijdragen werden de goederen door de leiding van de gemeente bij een gemeente in Warschau afgeleverd. Na een ontmoeting met de leiding van de plaatselijke kerk werden tientallen luchtbedden, slaapmatten, eerstehulpartikelen, medische hulpgoederen, dekens en kussens en andere goederen aangeboden om het werk van de kerk in dat deel van Europa te bevorderen.

Zweden

In de begindagen van de oorlog zijn twee broeders van de kerk in Zweden naar Warschau gereden met o.a. 100 slaapzakken, die zeer nuttig waren omdat ze in Polen uitverkocht zijn. De broeders wilden alleen maar helpen, en dit was de snelste manier waarop ze dat konden doen. Leden en vrienden van de kerk worden nu verzocht hun werk eerst te coördineren met de plaatselijke leiders in hun unit of met gevestigde plaatselijke liefdadigheidsinstellingen of hulporganisaties.

Frankrijk

In Frankrijk werkte kerkleider Christophe Mortier uit Mulhouse samen met Restos du Cœur, een Slowaakse hulporganisatie, om levensbehoeften in te zamelen en naar de Slowaakse grens te vervoeren. Die goederen zijn enkele dagen later aangekomen. De groep kwam terug met een gezin van zes dat naar Luxemburg ging. Ze kregen hulp van de vereniging L'Ukraine, die vluchtelingen opvangt. Een Oekraïense immigrant die een van de Parijse gemeentes leidt, organiseerde een soortgelijke inzameling, die in nog drie reizen resulteerde.

De leider van de gemeente Mulhouse is, in samenwerking met de vereniging APPUIS, naar het land gereisd en heeft vijf ontheemde Oekraïense gezinnen meegenomen. In de omgeving van Lille heeft SDJ Solidarité, in samenwerking met de Secours Populaire de Lomme, bij de gemeentes vijf ton voedsel ingezameld. Het vervoer van het voedsel naar het front werd door Confort Luxe uit België verzorgd. Meer over hun werk is te vinden in dit artikel dat in de Newsroom van Frankrijk is gepubliceerd.

Denemarken

Een gemeente van de kerk in Allerød meldde dat een gezin uit Oekraïne was aangekomen en de kerkdienst op zondag bijwoonde. Hun enige bezittingen waren de kleren die ze droegen. De gemeente zorgt voor onderdak en zamelt meer kleding, voedsel en benodigdheden in om hen te helpen. De leiders melden dat de familie heel dankbaar is en zich welkom voelt. De verschillende Deense wijken (grote gemeentes) hebben voedsel en kleding ingezameld om naar de vluchtelingenkampen te sturen. Zij nemen ook deel aan een Deens project, waarbij geld wordt ingezameld voor verschillende organisaties die in Oekraïne hulp bieden. Zij zijn van plan extra voor de burgers van Oekraïne te vasten. In de eerste dagen van de oorlog nodigden de leiders van de kerk in Europa alle leden uit om het een dag zonder voedsel of water te stellen en dat geld aan de humanitaire programma’s van de kerk te doneren.

Duitsland

In Friedrichsdorf hebben de jongeren van de plaatselijke gemeente kleding voor Oekraïense vluchtelingen gesorteerd en gevouwen. Celia Diez, hun volwassen leidster, heeft kleding ingezameld met behulp van Just Serve Community, een online platform dat door de kerk wordt gesponsord. Binnen 24 uur hadden ze genoeg kleding om 60 grote zakken te vullen. Zij vulden het busje en stuurden het naar het vluchtelingencentrum in Frankfurt. 150 Afghaanse vluchtelingen, die vroeger in Oekraïne waren ondergebracht, moesten opnieuw naar Frankfurt worden overgebracht.

Oostenrijk

In Oostenrijk organiseerde de kerk crisisteams om de hulp aan Oekraïners in nood te coördineren. Binnen enkele dagen hadden de leden goederen ingezameld en aan hulporganisaties verstrekt. In samenwerking met de vluchtelingenhulpgroep Train of Hope in Wenen helpt de kerk door korte- en middellangetermijnhuisvesting en tolken ter beschikking te stellen. Vrijwilligers helpen met goederen en medicijnen verstrekken en maaltijden bereiden voor meer dan 50 vluchtelingen in een gehuurd familiehotel. Lees meer in dit artikel, gepubliceerd in de Newsroom van Oostenrijk

In het hele land dragen leden bij aan hulpacties van de kerk en aan projecten van liefdadigheidsinstellingen in hun omgeving. In samenwerking met kerkleiders in Oekraïne zamelt het crisisteam van de kerk in Oostenrijk de nodige goederen in, zoals medicijnen. En ze hebben een transportteam opgezet om deze medicijnen naar de leden te brengen en, indien nodig, leden naar veilige verblijfplaatsen in Oostenrijk of elders te vervoeren.

De mensen wier verhalen hier worden verteld, zijn allemaal bijzonder dankbaar voor iedereen die tijd, moeite en hulpmiddelen heeft opgeofferd om voedsel, voorraden en kleding in te zamelen en te verspreiden. Deze vluchtelingen geven uiting aan hun geloof in God en hun hoop op de toekomst door Jezus Christus.

Wie willen helpen of hulp nodig hebben, kunnen deze pagina met hulpmiddelen raadplegen die door De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen in Europa is opgesteld.

Stijlgidsnotitie:Als u De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen in een artikel noemt, gebruik dan bij de eerste vermelding alstublieft de volledig naam van de kerk. Voor meer informatie over het gebruik van de naam van de kerk, zie onze onlineStijlgids.