Persbericht

Face-to-facegesprek voor alleenstaanden, met ouderling Andersen, zuster Bingham en zuster Eubank

Uitzending voor alleenstaanden van 31 jaar en ouder, op 13 juni 2021

Ouderling Neil L. Andersen van het Quorum der Twaalf Apostelen van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen, presidente Jean B. Bingham en zuster Sharon Eubank van het algemeen ZHV-presidium houden op 13 juni 2021 een face-to-facegesprek voor alleenstaanden van 31 jaar en ouder.

FaceToFace_June13
FaceToFace_June13
Ouderling Neil L. Andersen van het Quorum der Twaalf Apostelen, algemeen ZHV-presidente Jean B. Bingham, en zuster Sharon Eubank, eerste raadgeefster in het algemeen ZHV-presidium.© 2021 by Intellectual Reserve, Inc. All rights reserved.

‘We weten dat veel alleenstaanden met ernstige problemen kampen, of met vragen of zorgen zitten’, aldus ouderling Andersen. Hij voegt eraan toe dat ‘de liefde van de Heiland elke pijn kan verzachten. Wij hopen dat we onze vrienden over de hele wereld de weergaloze liefde van de Heiland kunnen laten voelen.’

Het programma zal op zondag 13 juni 2021 om 24.00 uur (Midden-Europese tijd) worden uitgezonden via het satellietsysteem van de kerk, op broadcasts.ChurchofJesusChrist.org, face2face.ChurchofJesusChrist.org, op Latter-Day Saints Channel, BYUtv en via andere kanalen. Plaatselijke leidinggevenden kunnen een kijkdatum en -tijd kiezen die de alleenstaanden in hun gebied het beste schikt.

Alle alleenstaanden van 31 jaar en ouder zijn uitgenodigd om deel te nemen.

Meer dan de helft van de volwassen leden van de kerk zijn alleenstaanden, volgens zuster Bingham. ‘Dat is een grote groep!’ zegt ze. ‘We kijken ernaar uit om met ze te praten over hun bijdragen aan het koninkrijk, hun vermogen om anderen te dienen, en hun liefde voor de Heer Jezus Christus.’

Zuster Eubank is zelf alleenstaand. Ze zegt dat ze blij is met de kans om openhartig met andere alleenstaanden te praten. ‘Ieder lid, ongeacht zijn of haar omstandigheden, heeft enorm veel te bieden,’ zegt ze, ‘en we hopen dat beter in de leden van de kerk te herkennen.’

Ouderling Andersen spreekt de alleenstaanden rechtstreeks aan: ‘Of u nu ongetrouwd, weduwe of weduwnaar, gescheiden, met of zonder kinderen bent, we hebben u nodig in Gods koninkrijk. Wij danken u voor alles wat u doet om het werk van de Heer voort te stuwen.’

Kort na de live-uitzending zal de opname van de devotional beschikbaar zijn op face2face.ChurchofJesusChrist.org, Gospel Media, YouTube, in de app Evangeliebibliotheek en via andere kanalen.

Consulteer het uitzendschema voor meer details over streaming, beschikbare talen en herhalingen. Consulteer mhtech.ChurchofJesusChrist.org voor hulp met betrekking tot satellietapparatuur en streaming.

Stijlgidsnotitie:Als u De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen in een artikel noemt, gebruik dan bij de eerste vermelding alstublieft de volledig naam van de kerk. Voor meer informatie over het gebruik van de naam van de kerk, zie onze onlineStijlgids.