Persbericht

FamilySearch bereikt met techniek belangrijke mijlpaal

Vrijwilligers van FamilySearch verwachten tegen het eind van 2009 meer dan 325 miljoen namen uit documenten in de computer te hebben ingevoerd. Dat is slechts drie jaar nadat de organisatie met een online indexeringsprogramma was begonnen. Deze mijlpaal werd ooit onmogelijk geacht. In 2006 indexeerden enkele duizenden vrijwilligers slechts elf miljoen namen. Maar dankzij de voortschrijdende techniek en een toenemend aantal vrijwilligers — meer dan honderdduizend, verspreid over vijf werelddelen — worden nu ongeveer vijfhonderdduizend namen per dag geïndexeerd. Met dat tempo verwacht Paul Nauta, manager public affairs van FamilySearch, dat er tegen het einde van 2010 een half miljard namen zal zijn ingevoerd. En toch is dat nog maar een klein deel van de namen in de enorme aantallen historische documenten die overal ter wereld gearchiveerd zijn, die bovendien jaarlijks met meer dan honderd miljoen documenten toenemen, terwijl elk document meerdere namen bevat. ‘We halen niet in’, aldus Nauta. ‘Als je het alleen nog maar over het vereeuwigen van documenten hebt, dan worden er jaarlijks meer documenten aangemaakt dan we met de huidige techniek in jaren zouden kunnen filmen.’ Om belangrijke historische documenten sneller online te kunnen zetten, probeert FamilySearch voortdurend de gebruikte technieken te verbeteren en meer toegewijde vrijwilligers te vinden. De afdeling familiegeschiedenis van de kerk heeft in de loop der tijden nieuwe technieken ontwikkeld om documenten te vereeuwigen: niet alleen zo snel mogelijk, maar bovendien met de hoogst mogelijke kwaliteit. Dat heeft geleid tot het gebruik van speciaal voor het doel ontworpen digitale camera’s, vernieuwende scantechnieken en nieuwe computersoftware. ‘We willen niet noodzakelijkerwijs pioniers zijn op dit gebied en in deze techniek,’ aldus Nauta, ‘maar we moeten wel.’

Documenten vastleggen Een belangrijk onderdeel van de operaties zijn nu digitale camera’s die speciaal zijn aangepast voor dit werk. Zij leggen de originele documenten digitaal vast als er eenmaal een project is gekozen en er toestemming voor het fotograferen is verkregen. Werknemers van de afdeling familiegeschiedenis van de kerk zien toe op dit werk, wat al begint met de beslissing welke documenten ze willen vastleggen en waar ze die vandaan halen. ‘Het gaat er allemaal om dat het ons helpt om de verbanden tussen de leden van de mensheid te leggen’, aldus Duane Barson, een van de drie gebiedsmanagers (...) het (...) werk in Noord-, Midden- en Zuid-Amerika overziet. ‘De procedure waarmee we onze uiterst beperkte mankracht inzetten om die documenten te vergaren, is heel doordacht.’ Zijn er eenmaal documenten gevonden, dan werken werknemers van de afdeling familiegeschiedenis met allerlei kerken, gemeentes, archieven en overheden om kopieën te kopen of te maken. De meeste instellingen zien de mormonen dit graag doen. ‘Wij hebben een goede reputatie als een organisatie die net zo veel om de documenten geeft als de archivarissen’, aldus Steven L. Waters, manager strategische relaties in Europa. ‘Over het algemeen zijn ze dankbaar dat er een organisatie als de onze is die zo veel investeert in het vereeuwigen van de geschiedenis.’ Als de onderhandelingen zijn gedaan, wordt er op locatie een plek ingericht, waarna met camera’s digitale afbeeldingen worden gemaakt van de historische documenten. Die procedure kan weken of jaren duren, afhankelijk van de omvang van de collectie, de soort documenten die worden gekopieerd en de ervaring van de werknemer. Werknemers produceren afbeeldingen met hoge resolutie en een bestandsgrootte van maar liefst 50 megapixel, oftewel vijftig miljoen pixels. Daarvoor gebruiken ze camera’s die erg lijken op de modellen die door de NASA en in diverse industriële toepassingen gebruikt worden. De aanpassingen die specialisten van de kerk aan de techniek van de camera’s aanbrengen, vergroten de duurzaamheid. ‘Enkele van de camera’s met de hoogste kwaliteit nemen driehonderdduizend foto’s en geven het dan op’, aldus Larry Telford, manager cameradiensten van de afdeling familiegeschiedenis. ‘Maar aangezien de gemiddelde werknemer met een camera in één jaar een half miljoen foto’s neemt, verlangen we van onze camera’s dat ze vier of vijf jaar meegaan, of zelfs langer.’ Naast de camera is er een computer nodig, een camerastandaard en speciale software. ‘dCamX (de software) is intern ontworpen om het harde werk te doen terwijl degene die de camera en computer bedient, het makkelijke werk doet’, aldus Telford. Het maakt het bedienen van de camera’s makkelijker voor de kerkwerknemers, zendelingen en free-lancers die dit werk doen. Stap voor stap leidt het degene die de camera bedient door het calibreren ervan. De afbeelding wordt via een computerverbinding verwerkt en getoond op het scherm zodat men zich ervan kan vergewissen dat de afbeelding de hoogste kwaliteit heeft. Elke afbeelding die wordt aangemaakt, ondergaat een uitvoerige controle waarbij hij wordt bijgesneden, de metadata geregistreerd, een kwaliteitscontrole uitgevoerd en andere verbeteringen aangebracht om de kwaliteit te verzekeren. Is een project eenmaal af, dan wordt er maximaal één terabyte aan afbeeldingen en gegevens op een externe harde schijf gezet en naar Salt Lake City gestuurd, waar de afbeeldingen worden verwerkt, vereeuwigd, gekopieerd en gedistribueerd. De beschikbaarheid van de afbeeldingen hangt af van de contractuele specificaties van elk project. Veel afbeeldingen worden op familysearch.org gepubliceerd, sommige op commerciële genealogische websites, soms publiceert het archief zelf het werk, en soms wordt het werk wel gepubliceerd, maar met toegangsrestricties. ‘We mogen de eindresultaten niet altijd zelf publiceren, er zijn allerlei verschillende hindernissen. ‘Maar het gaat er uiteindelijk om dat we zo veel mogelijk documenten ter beschikking stellen aan zo veel mogelijk mensen’, aldus Waters. Conversie Een van de belangrijkste punten van vooruitgang die FamilySearch in de afgelopen jaren geboekt heeft, was de ontwikkeling van vijftien hogesnelheidsscanners in 2005, die afbeeldingen op microfilm omzetten naar digitale afbeeldingen, waardoor ze op een computer bekeken konden worden. Die scanners converteren 2,5 miljoen rollen microfilm uit het archief van de [mormoonse] kerk in de Granite Mountain naar tientallen miljoenen digitale afbeeldingen die klaar zijn om te indexeren. Die rollen microfilm bevatten afbeeldingen van belangrijke historische documenten die overal ter wereld zijn vergaard: geboorte- en overlijdensakten, ziekenhuisregisters, familiegeschiedenissen, immigratieformulieren, historische boeken enzovoorts. ‘Voor zover wij weten is er geen enkel bedrijf dat zo veel persoonsgegevens vereeuwigt als FamilySearch’, aldus Nauta. ‘De documenten die FamilySearch nu al bevat, zouden na digitalisering (een) omvang hebben (van) achttien petabytes — en dan rekenen we dus niet mee dat we voortdurend aan nieuwe documenten komen.’ De scanners werken net als een camera: de microfilm wordt afgewonden en de afbeeldingen op de microfilm worden geconverteerd naar een lange reeks digitale afbeeldingen van hoge kwaliteit. Een computerprogramma controleert de reeks en deelt die op basis van een speciaal algoritme op in individuele afbeeldingen. De originele afbeeldingen van de microfilm scannen, de afbeeldingen voorbereiden op online zetten en de kwaliteit controleren hoeft maar zo’n achttien minuten per rol te duren.

Aanbieden aan de wereld

FamilySearchIndexing.org is een van de vele webprogramma’s die men heeft ontwikkeld om familiehistorisch werk te bevorderen. FamilySearch Labs (labs.FamilySearch.org) laat zien welke nieuwe familiehistorische technieken nog in ontwikkeling zijn. Gebruikers testen ze en met hun reacties verfijnen de ontwikkelaars de technieken. Labs heeft in ruim twee jaar diverse innovatieve programma’s ontwikkeld voor familiehistorisch werk. De researchwiki van FamilySearch (wiki.familysearch.org) is een open, online gemeenschap waar onderzoeksdeskundigen en genealogen informatie uitwisselen over de beste familiehistorische onderzoeksmethoden. Met Record Search krijgt men toegang tot miljoenen historische documenten, een verzameling van alle documenten die worden gedigitaliseerd. Gebruikers kunnen zien welke documenten er van een bepaalde geografische regio beschikbaar zijn of invoeren wat zij van een voorouder weten om te zien in welke documenten deze vermeld staat — en dat alles online. (U vindt Record Search als u naar FamilySearch.org gaat, op Search Records klikt en vervolgens op Record Search pilot.) Op forums.FamilySearch.org kunnen gebruikers van verschillende deskundigheidsniveau’s online discussies voeren om antwoord te krijgen op vragen over productopties en onderzoekstechnieken, hints en tips bespreken, of zelfs gegevens uitwisselen van families uit bepaalde plaatsen. Volgens Paul D. Starkey, manager digitale informatieprocessen (...), brengen deze en vele andere projecten het familiehistorisch werk meer tot leven dan ooit tevoren. ‘Die technische evolutie heeft tot een opmerkelijke betrokkenheid van zo veel mensen uit de hele wereld geleid’, voegt hij daar nog aan toe. ‘Het internet is echt een wonderbaarlijke techniek die zo nuttig is voor dit soort werk.’ Uiteraard is een van de geslaagdste programma’s ooit ontwikkeld door de afdeling familiegeschiedenis (van de mormoonse kerk) te vinden op FamilySearchIndexing.org. Het indexeringsprogramma heeft continue 35 of meer projecten lopen in verschillende delen van de wereld. Men kan afbeeldingen van historische documenten downloaden naar een computer en de gegevens invoeren voor overname in een doorzoekbare online databank met namen, datums, plaatsnamen en andere gegevens — die iedereen gratis online kan bekijken op FamilySearch.org. Iedereen kan helpen met het indexeren. Als een computer thuis niet aan de eisen voldoet voor de indexeringssoftware (die van FamilySearchIndexing.org te downloaden is), kan men de applicatie ook gebruiken op een computer van een van de 4600 centra voor familiegeschiedenis over de hele wereld. De software is al beschikbaar in het Engels, Frans, Duits en Spaans. Begin april 2010 worden daar drie talen aan toegevoegd: Italiaans, Portugees en Russisch. En in augustus 2010 Zweeds. Drie vrijwilligers uit Nicaragua, Guatemala en Honduras hebben geholpen met het in het Spaans indexeren van het 250 miljoenste document, dat deel uitmaakt van het project om de Nicaraguaanse burgerlijke stand te digitaliseren. ‘We begonnen met gegevens handmatig invoeren, leverden daarna digitale afbeeldingen op cd aan, en gebruiken nu e-mail- en webapplicaties, waardoor we bijna iedereen waar ook ter wereld kunnen inzetten’, aldus Nauta. ‘We hebben gigantische stappen gedaan sinds het begin. Het is nu gewoon sneller, betrouwbaarder en efficiënter.’ Met de technische vooruitgang en het continue toenemende aantal indexerende vrijwilligers zou het tegenwoordig slechts drie weken kosten om de historische immigratieregisters van Ellis Island te indexeren, terwijl dat tien jaar geleden nog een karwei was waar twaalfduizend vrijwilligers twaalf jaar aan hadden gewerkt. Achter de techniek Achter de innoverende technieken schuilt de inzet van mensen als het kloppende hart van de versnelling van het werk. Over de hele wereld zijn continue duizenden vrijwilligers aan het indexeren voor FamilySearch. Een toenemend aantal is geen lid van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen. Zij dragen een groeiend aantal gegevens bij aan de indexeringsresultaten. Sommigen zien het als een opdracht om historische documenten te vereeuwigen en daarmee de identiteit en het erfgoed van een natie, organisatie of gemeenschap te bewaren. Anderen geeft het een sterker gevoel van persoonlijke identiteit. ‘Zij bevestigen dat zij deel uitmaken van een grotere familiestructuur met een rijke geschiedenis’, zegt Nauta. ‘Wij komen erachter dat het leven zoals we dat kennen niet alleen maar draait om onszelf in het hier en nu. Als we onze rijke familiegeschiedenis kennen, hebben wij en onze nakomelingen iets extra om voor te leven: een erfgoed dat we eer aan kunnen doen en doorgeven als wij ons deel hebben gedaan.’ Godsdienstige achtergrond Voor mormonen schuilt de werkelijke waarde en het erfgoed van hun familiegeschiedenis in de verlossende (ceremonies) van de tempel. Nauta zegt bijvoorbeeld dat de grootste beloning ligt in het doen van tempelwerk voor zijn eigen familieleden die hij heeft ontdekt dankzij de indexen die vrijwilligers voor FamilySearch hebben samengesteld. ‘Het is heel anders om (...) werk te doen voor familieleden die ik ken of van wie ik de naam heb opgezicht’, zegt hij. ‘Ik ken ze min of meer omdat ik tijd aan ze heb besteed, hun gegevens heb onderzocht, en iets vernomen heb aangaande de vraag wie zij waren.’ Maar zowel voor leden van de kerk als voor hen die geen lid zijn, was de toenemende belangstelling in familiehistorisch werk al voorzegd. ‘Het staat in de Schriften’, zegt Nauta, en hij haalt Leer en Verbonden 2:1–2 aan: ‘Elia “zal in het hart der kinderen de aan de vaderen gedane beloften planten, en het hart der kinderen zal zich tot hun vaderen wenden.”’ (Zie ook Maleachi 4:6: ‘Hij zal het hart der vaderen terugvoeren tot de kinderen en het hart der kinderen tot hun vaderen, opdat Ik niet kome en het land treffe met de ban.’) De geest van Elia is door (...) Russell M. Nelson (van de Raad der Twaalf Apostelen) beschreven als ‘een manifestatie van de Heilige Geest die getuigt van de goddelijke aard van de familie.’

Naar een artikel op www.lds.org.

Stijlgidsnotitie:Als u De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen in een artikel noemt, gebruik dan bij de eerste vermelding alstublieft de volledig naam van de kerk. Voor meer informatie over het gebruik van de naam van de kerk, zie onze onlineStijlgids.